Autentický podnik - otázka čestného přístupu

Autenticita v obchodním světě znamená být realistický, upřímný, opravdový a čestný. Je však možno uvést řadu příkladů, kdy tak podniky nejednají. Proč je veřejný obraz společnosti často tak odlišný od její skutečné tváře? Bohužel, pokud chce firma zvýšit svůj prodej, uspokojit akcionáře, nabídnou nejlepší služby ve svém odvětví, zajistit špičkovou kvalitu a respektovat zaměstnance, musí se její vedení smířit s tím, že zatímco akcionáři chtějí větší profit, výjimečné služby a kvalitní výrobky vyžadují větší investice – a to je pouze jedna z možných neshod. Vytvoření etického a autentického prostředí ve společnosti je otázkou pravdivého a čestného zhodnocení účelu její existence, jejích priorit a cílů a vnitřní i vnější komunikace o těchto fenoménech.

Zdravější rozdělení zdrojů, získávání a udržení dobrých zaměstnanců, soustředění na celkové směřování podniku do budoucnosti, to jsou některé znaky, jimiž se vyznačuje autentický podnik. Tento úkol je záležitostí velmi dlouhodobou a je třeba, aby k němu bylo přistupováno poctivě – každý může přispět svým kamínkem do celkové stavby. Prvním krokem je trvalá vize, která by měla poctivě vyjadřovat, co je cílem podniku, a nemaskovat tento cíl za jiné, líbivější záměry. Zhodnoťte současné fungování podniku a uplatňované praktiky. Které z nich nejsou v souladu s autentickou tváří firmy? Komunikujte – společnost je autentická jen tak, jako jsou její zaměstnanci, vedení a majitelé. Chtějte znát odezvu vašich pracovníků i zákazníků – kdo jiný by byl schopen lépe posoudit firmu než lidé, kteří jsou s ní každý den v kontaktu?

Jste-li zákazník: Firmy existují díky vám - to vám dává právo chtít vědět, proč např. váš dodavatel říká jednu věc a dělá pravý opak. Pokud zjistíte neshody nebo aktivity neshodující se s vaším směřováním k otevřenosti a autentičnosti, máte možnost změnit společnost, jejíž služby využíváte. Vyjádřete svůj názor – dávejte na vědomí, jak vnímáte marketingový žargon ve vztahu k tomu, co skutečně dotyčná organizace praktikuje, dokud se nedočkáte smysluplné reakce. Dejte zaměstnancům možnost vybrat si dodavatele, který dodržuje očekávané etická pravidla a morální principy.
Zdroj: Ivy Sea Online - portál americké poradenské společnosti Ivy Sea Inc.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Ivy Sea Online