Analýza zákazníků

Sekce analýzy zákazníků ve vašem obchodním plánu zohledňuje zákaznické segmenty, kterým vaše firma slouží. Měla by 1) identifikovat cílové zákazníky, 2) formulovat potřeby těchto zákazníků a 3) ukázat, jak její produkty či služby mohou tyto potřeby uspokojit.

Identifikace cílových zákazníků vyžaduje přesnost. Nestačí specifikovat, že se firma bude zaměřovat například na malé firmy. Těch totiž existuje celá řada typů. Vhodnější je proto vymezit například malé firmy s deseti až padesáti zaměstnanci, se sídlem ve velkých městech na západním poběží USA. Následně je třeba definovat demografickou charakteristiku zákazníků.

Potřeby zákazníků je možné definovat n základě jejich minulých kroků, plánů do budoucnosti a dalších souvislostí. Obchodní plán musí zahrnovat také pohnutky rozhodování zákazníků:

- Budou zákazníci svá rozhodnutí nejprve konzultovat se svou organizací nebo rodinou?
- Budou vyhledávat více možných nabídek?
- Budou vaše produkty nebo služby vyžadovat zásadní provozní změny?

 

Zdroj: Business Know-How - americký server věnovaný různým aspektům řízení malých podniků
Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Know-How