Američtí zaměstnanci jsou spokojenější, ale pouze ve starším věku

I když mají zaměstnanci v Evropě a v Asii odlišné pracovní kultury a očekávání, jsou společně v práci méně spokojení než Američané. Ukázal to výzkum více než 4500 zaměstnanců na čtyřech kontinentech, který zpracovala personálně poradenská společnost BlessingWhite . Zatímco v Evropě a Asii plánuje setrvání u současného zaměstnavatele 54 procent zaměstnanců, v Americe je to každý šestý zaměstnanec. Každý desátý Evropan pak uvedl, že nehodlá zůstat za žádných okolností.

Tato regionální zjištění lze podle ředitele BlessingWhite Christophera Riceho vysvětlit různými způsoby. Mohou znamenat, že více lidí bere svůj osud do vlastních rukou a plánuje lépe řídit svou kariéru. Nespokojenost však může také odrážet pesimismus vzhledem k nejistotě v rámci globální ekonomiky. V obou případech by si však zaměstnavatelé měli nespokojenosti zaměstnanců všímat. Pravidlo, že zaměstnanec, kterému se nedostává angažovanosti, příležitostí pro osobní rozvoj a odpovídajícího ohodnocení, odejde, navíc platí bez ohledu na geografickou působnost zaměstnavatele.

Další studie, kterou zpracovala americká společnost Workplace Options, naznačuje, že krize loajality zaměstnanců v USA teprve nastane. Zjistila totiž, že spokojení jsou v zaměstnání jen čtyři z deseti pracujících mladších 26 let, zatímco ve věkové kategorii od 66 let je to devět z deseti zaměstnanců. Zaměstnavatelé by se proto měli připravit na nové potřeby nastávající generace.

-kk-
Zdroj: Management Issues - britský portál s novinkami, analýzami a názory z oblasti managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Issues