Akciové opce, jde to s vámi z kopce

Rok 2002 byl rokem pádu WorldComu a dalších obrovských společností. Následovaly nejrůznější snahy obnovit důvěru v podniky a jejich představitele. V roce 2003 byl v USA přijat tzv. Sarbanes-Oxley Act – zákon, který poskytuje rámec pro rozsáhlé reformy kladoucí si za cíl potírání podnikových a účetních podvodů a zlepšení řízení podniků (corporate governance). Pro rok 2004 odborníci zatím nemohou přesně předvídat vývoj řízení podniků, hovoří však o jasných změnách v odměňování zaměstnanců.

Americké podniky dosud motivovaly své zaměstnance hojně prostřednictvím akciových opcí. Právě o těch se ale nyní živě diskutuje v souvislosti s ekonomickou recesí v zemi. Někteří odborníci totiž považují za nutné je zdražit, přičemž zůstává otázkou, zda si ještě uchovají svůj původní smysl. Například **Microsoft** začal své akciové opce stahovat již letos v létě. Hovoří se tak o možných alternativách odměňování zaměstnanců, jako je úprava současných plánů rozdělování opcí za účelem omezení jejich poskytování či rozdělování opcí na základě výkonnosti zaměstnanců. Zároveň se však neustále hovoří i o vzdělávání účetních a odborníků na finance, kteří by si měli osvojit nejen účetní standardy vztahující se k akciovým opcím, ale i alternativní nástroje rovného odměňování zaměstnanců.

**Datum vydání:** XI/2003
Zdroj: bcentral - Portál společnosti Microsoft věnovaný malým podnikům
Zobrazit přehled článků ze zdroje bcentral