Aby vás finančníci brali vážně

Ať už se vaše firma soustředí na cokoli, od určování a plnění poptávky po nových produktech, přes vývoj dokonalejších výrobků na daném trhu až po expanzi na nové trhy, bude potřebovat pomoc odborníka na finanční záležitosti, aby se mohla úspěšně rozvíjet. Pro zástupce malých firem však bývá složité přesvědčit kvalifikované finančníky, aby je brali stejně vážně jako velké a zavedené společnosti.

Tajemství získání důvěry bankovního ústavu nebo finančního odborníka přitom závisí jen na dvou věcech – solidním podnikatelském plánu a mezilidských vztazích. Článek uvádí sedm konkrétních doporučení:

- Zapojte potenciální financovatele do vašeho plánovacího procesu.

- Buďte realističtí, pokud jde o odhady vašeho finančního toku.

- Detailně prozkoumejte konkurenci.

- Vždy mějte připravené důkazy pro podporu vašeho podnikatelského plánu.

- Zapamatujte si, že váš plán bude daleko lépe přijat, pokud jste v minulých letech dostáli svých cílů.

- Finální verzi lánu odešlete finančníkovi k posouzení co nejdříve.

- Nepodceňujte vliv položek, které se neobjeví v účetní rozvaze, jako jsou loajalita ke značce, vztahy se zákazníky, reputace či manažerské dovednosti.

-kk-
Zdroj: Startups - Britský server pro začínající podnikatele.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Startups