A zase outsourcing...

Princip outsourcingu je jednoduchý: určitá společnost si vybere firmu, která jí bude zajišťovat činnosti, které pro ni nejsou klíčové. Díky tomu se ušetří náklady a uvolní se lidské zdroje. Tímto způsobem se řeší například vedení účetnictví, připojištění pro zaměstnance a ostatní funkce v oblasti lidských zdrojů. V důsledku fúzí, díky kterým se vytvořila v mnoha firmách zbytečná oddělení a v důsledku masovějšího využívání Internetu poptávka po outsourcingu ještě vzrostla.

Existuje několik oblastí outsourcingu, jejichž názvy naznačují, které činnosti outsourcingu podléhají:
* Outsourcing business procesů (Business Process outsourcing)
* Outsourcing lidských zdrojů (Human Resource Outsourcing)
* Outsourcing zaměstnaneckých výhod (Total Benefits Outsourcing) – outsourcingové firmy se starají o to, aby byli zaměstnanci správně zařazeni do programů zaměstnaneckých výhod a aby svou účast mohli sami řídit (např. pomocí nových technologií).
* Outsourcing administrativy (Total Administrative Outsourcing)

Jak již bylo zmíněno, díky fůzím často dochází k situaci, kdy vzniknou zbytečně velká oddělení, popřípadě oddělení, která pro fúzující společnosti nejsou klíčová. V takovém případě se vedoucí těchto společností rozhodují pro outsourcing. Časem zjistí, že se jim díky outsourcingu snížily náklady potřebné na řízení a provoz těchto činností.

Není nutné outsourcovat všechno. Některé firmy mohou po provedení analýzy usoudit, že bude lepší, když budou mít lidské zdroje nebo řízení vztahů se zákazníky pod kontrolou samy. Při hodnocení možností outsourcingu je totiž také třeba brát v úvahu firemní kulturu a možné reakce zaměstnanců.

**Datum vydání:** VI/2002
Zdroj: HotJobs.com - pracovní portál
Zobrazit přehled článků ze zdroje HotJobs.com