7 rozšířených hesel a zkratek z byznysu, které byste měli přestat používat

Podnikatelé jsou si vědomi, že je důležité mluvit jazykem zákazníka. Často ale využívají žargon, kterému běžný spotřebitel nemusí rozumět. Pokud se oprostíte od obchodních hesel a klišé, která jsou nadměrně používaná, dosáhnete kýženého polidštění vaší komunikace a spíše získáte důvěru svých zákazníků.

Ilustrační snímek

Níže jsou některá módní slova, která se často v komunikaci s klienty nadužívají, avšak bylo by lepší je nahradit prostými (a nejlépe českými) výrazy.

 

  • Guru: Tento výraz, který je převzat z hinduismu a buddhismu, se často využívá v marketingu, zejména aby vzbudil autoritu a důvěru v určitou osobu. Guru je však výhradně duchovní odborník, nikoliv někdo s populárním marketingovým blogem nebo zpravodajem.
  • Synergie: Toto slovo ve firmě jednoduše odkazuje na týmovou práci nebo spolupráci. Stává se z něj však klišé. Přesnějším výrazem v prostém jazyce je „jednotnost“ nebo „spolupráce“.
  • Digitální transformace: Slova „digitální“ a „transformace“ jsou v dnešní době vágní marketingové výrazy a je lepší je nepoužívat společně. Místo toho popisujte konkrétní typ inovativní technologie, kterou vaše firma využívá.
  • Disruptor: V roce 2020 je každý startup samozvaným disruptorem. Ne všechny ale něco skutečně dělají pro změnu stávajícího stavu ve svém oboru. Místo toho, abyste si říkali disruptor, ukažte zákazníkům, jak se konkrétně odchylujete od zavedené normy.
  • Fintech: Zkratka pro „finanční technologie“. Fintech je vágní deskriptor aplikací a softwaru, které urychlují správu financí. Místo toho, abyste své řešení označili pouze za „fintech“, vysvětlete konkrétní výhody a funkce produktu.
  • SaaS: Stejně jako fintech je i software jako služba (SaaS) všeobecným deskriptorem softwaru. SaaS se stal zjednodušeným termínem pro aplikace založené na cloud computingu. Místo toho se raději zaměřte na hodnotu, kterou váš produkt poskytuje zákazníkovi.
  • Velká data: Většina lidí dodnes neví, co jsou velká data. Pokud použijete tento termín, riskujete odcizení svých zákazníků nebo klientů, kteří možná nechápou, proč vaše řešení nemůže využívat tradiční nástroje pro správu dat.

Buďte opatrní i při náhodném používání zkratek. Namísto KPI, ROI a dalších hojně využívaných zkratek používejte přesnější výrazy jako „hodnota“ nebo „cíle“. Vaše komunikace se tak více přiblíží například i lidem mimo oblast podnikové ekonomiky a lépe jí porozumí.

 

-bb-

 

Zdroj: Forbes.com - prestižní americký časopis a web věnovaný obchodu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Forbes.com