7 kroků k manažerskému pádu

Profesor managementu na prestižní americké univerzitě Dartmouth College Sydney Finkelstein vydal v roce 2004 knihu s názvem Why Smart Executives Fail (Proč chytří vedoucí pracovníci selhávají). Ta popisuje závěry jeho výzkumu neúspěchu vysokých představitelů ve více než 50 dříve významných firmách včetně Enronu nebo WorldComu. U těchto manažerů odhalil sedm společných návyků.

Ukazuje se, že stejné vzorce chování přispívají ke konci i dnešních firem, a je proto třeba je sledovat a brát jako výrazné varovné signály blížícího se pádu. Sedm Finkelsteinových "návyků očividně neúspěšných vedoucích pracovníků" shrnul server Forbes.com.

  1. Nedostatek respektu – vedoucí pracovníci vnímají sami sebe a svou firmu jako automaticky dominantní prvek svého obchodního prostředí.

  2. Ztotožňují se s firmou natolik, že nemají jasné hranice mezi svými osobními a firemními zájmy.

  3. Jsou přesvědčeni, že sami znají všechny odpovědi. Nevychovávají si následníky.

  4. Nemilosrdně likvidují kohokoli, kdo za nimi stoprocentně nestojí.

  5. Jsou dokonalí řečníci posedlí imagem firmy. Ve všem, co firma dělá, vidí PR.

  6. Podceňují překážky na cestě ke svým cílům.

  7. Tvrdošíjně trvají na tom, co jim fungovalo v minulosti.

-kk-

Zdroj: Forbes.com - prestižní americký časopis a web věnovaný obchodu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Forbes.com