5 tipů, jak se vyhnout prohloubení finančních potíží ve firmě

Jeden či dva špatné měsíce mohou především u malých podniků často znamenat výrazné finanční problémy. Řešením přitom obvykle nemusejí být půjčky či jiné externí závazky, které postaví společnost zpět na nohy a zabrání bankrotu, ale především revize příjmů a výdajů uvnitř podniku.

V následujících tipech přinášíme několik možností, jak nelichotivou finanční situaci v podniku řešit.

Podle americké asociace Small Business Association přežívá alespoň čtyři roky jen 44 % procent malých podniků. Nejčastějšími důvody konce jsou přitom špatné rozložení kapitálu, přílišné výdaje a nedostatek finančních rezerv.

Jak se nucenému zániku společnosti vyhnout a finanční tíseň řešit?

Jiří Jemelka, majitel společnosti J.I.P. pro firmy s.r.o.

1. Snižte přebytečné výdaje

Majitelé firem či finanční ředitelé se při problémech s hospodařením v první fázi velmi často dívají na to, kam všude peníze společnosti proudí. A ačkoliv se nedá říci, že by každý podnik zbytečně utrácel, ve většině případů platí skutečnost, že vždy existují nějaké výdaje, na nichž lze ušetřit. A to aniž by se to projevilo na výplatních páskách zaměstnanců.

Takových výdajů může být celá spousta, ať už se jedná o náklady na vedení kanceláří, energie, nebo objednávání příliš drahého zboží. Je proto dobré být obeznámen i se zdánlivě menšími výdaji. V součtu mohou totiž firmě ve složité finanční situaci uškodit.

2. Zredukujte skladové zásoby

Ačkoliv je dobré být připraven na nečekaný zájem zákazníků a důkladně naplnit sklady, právě zásoby bývají položkou, která může výsledné hospodaření firmy nepříjemně zatížit. Vynaložené prostředky pak ve finále mohou chybět na důležitějších místech, například pro splacení závazků z dřívějška.

Vhodný nicméně není ani druhý extrém, kdy sklady zejí prázdnotou. Proto je dobré řídit se nepsaným pravidlem, že se zásoby nenavyšují, pokud není jejich užitná hodnota aktuálně vyšší než náklady na jejich skladování.

3. Snižte množství pohledávek

Zboží je předané, služby řádně odvedené, faktura odeslaná. Už se jen čeká na uhrazení ze strany odběratele. To se však může protáhnout, a pokud se navíc takové nesplacené pohledávky nakumulují, může to především u malého podniku znamenat stav, kdy je nejen bez zboží, ale i bez peněz.

Když se k tomu přidají i standardní závazky, které musí podnik bezodkladně uhradit, může to znamenat značně nelichotivou situaci. Řešením je v tomto případě snížení množství pohledávek a jejich nahrazení příjmy v hotovosti, které zajistí finanční akceschopnost podniku. Zároveň je také vhodné spojit platby v hotovosti i s určitým zvýhodněním pro odběratele, například ve formě slevy.

4. Předvídejte výdaje dopředu

Jedno ze základních podnikatelských pravidel zní, že majitel firmy by měl myslet o několik kroků napřed. To platí i u nečekaných výdajů, které se čas od času žádnému podniku nevyhnou. Pokud je navíc nečekaná i výše tohoto výdaje, je dobré být dostatečně připravený.

Rozhodně je na místě mít k dispozici rezervu, která poté takovou trhlinu – nebo alespoň její část – zacelí. Pokud určená rezerva není dostačující, rozhodně se nevyplatí otálet se získáváním potřebných prostředků, ať už se jedná o bankovní úvěr nebo finanční injekci od investora. V obou případech se totiž jedná o běh na poměrně dlouhou trať.

5. Přehodnoťte svůj byznys plán

Pokud jsou finanční výsledky opakovaně neuspokojivé, stojí za úvahu, zda je současný model podnikání dlouhodobě udržitelný. Podnikatel musí být flexibilní a schopný reagovat na změny na trhu. I dlouhodobě úspěšné firmě se může stát, že se její byznys model vyčerpá a je potřeba ho revidovat.

V tomto případě je však potřeba hned nepanikařit. Často se totiž může jednat o pouhé kosmetické změny, které firmu opět nastartují. Zároveň není úplně na místě uvažovat o úplném překopání koncepce po jednom neúspěšném měsíci.