5 aktuálních vůdcovských otázek

V období ekonomické krize vás zaměstnanci potřebují více než dosud. Měli byste vědět, jak s nim mluvit - ať už máte dobré, nebo špatné zprávy. Vůdci si v těchto dobách pokládají několik zásadních otázek, jak řídit své lidi. Článek tyto otázky shrnuje a přikládá odpovědi.

- Jak bych měl své lidi řídit jinak ve slabé ekonomice? Nejdůležitější ze všeho je komunikace. Nedostatek komunikace totiž vede ke vzniku fám, které mají ve většině případů negativní důsledky. I ty nejlépe míněné záměry vůdců lze špatně interpretovat, chybí-li přímá komunikace. Vůdce by měl poskytovat pravidelné informace o záležitostech jako prodej, služby, zisky, ztráty, odhady a stav krátkodobých i dlouhodobých projektů. Vyvarujte se zlehčování situace, abyste si mohli zachovat důvěru. Mluvte upřímně a jasně a snažte se zachovat optimismus.

- Jak často bych měl mluvit se zaměstnanci o stavu firmy? To záleží na typu a velikosti firmy, ale také na oblasti jejího působení a míře vlivu nepříznivých ekonomických podmínek. Základní pravidlo zní komunikovat tak často, aby si zaměstnanci udrželi správné tempo, ale nereagovali příliš dramaticky na denní nebo týdenní fluktuace trhu. V průměru stačí poskytovat aktuální informace jednou měsíčně.

- Měli by se zaměstnanci podílet na těchto informačních schůzkách? Rozhodně ano. Zaměstnanci chtějí a potřebují být slyšet. Setkání se zaměstnanci by měla sloužit k tomu, aby si obě strany vyměnily názory, obavy a otázky. Pokud uspořádáte schůzku, na níž bude mluvit jen šéf, nezískáte potřebné informace pro to, abyste mohli své lidi vést efektivně. Naopak přispějete ke vzniku fám a posílení strachu.

- Mám zaměstnance upozornit na hrozící propouštění, dovolené apod.? Tento druh informací vede ke ztrátě produktivity a morálky. Zaměstnanci jednoduše méně pracují, protože jsou v šoku, cítí se zrazení nebo zmatení. Nejlepší je proto sdělovat tyto špatné zprávy těsně před tím, než má daná situace nastat. Se zaměstnanci se scházejte a mluvte individuálně. Dejte jim prostor, aby se ptali a vyjádřili své obavy. Připravte se také, že na vás mohou křičet nebo vás zastrašovat. To jsou běžné reakce na hrozící ztrátu zaměstnání.

- Jak mám sdělovat špatné zprávy? Nikdo není rád poslem špatných zpráv, zejména pokud se týkají něčího živobytí. Existuje však komunikační formát, který tuto situaci usnadní. Vaše sdělení musí být jasné a stručné. „Chození kolem horké kaše" je stejně nevhodné jako pouhé konstatování: „Jste propuštěn." Začněte něčím pozitivním, například tím, že zaměstnanci vyjádříte uznání za přispění firmě. Pokračujte špatnou zprávou. Vysvětlete, že firma je nucena snižovat náklady, propouštět apod. Pak poskytněte chvíli na to, aby zaměstnanec zprávu vstřebal. Nakonec nabídněte postiženým podporu.

-kk-

Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com