17. diskuzní seminář k sympoziu Mosty 2018 se zaměřil na téma smysluplnosti oprav

4.-5. října 2018 se v konferenčním centru Lesních Lázní – Legner Hotel Zvánovice uskutečnil již 17. diskuzní seminář spojený s exkurzí na Negrelliho viadukt. Pořadatelem semináře byla společnost Sekurkon s.r.o..

17. diskuzní seminář k sympoziu Mosty 2018, Sekurkon

Slavnostního zahájení se ujal doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc., spolu s Ing. Jiřím Chládkem, CSc., který vyhodnotil 23. sympozium, které proběhlo 26. - 27. dubna 2018 v Brně. Následující řečníci posluchačům objasnili současný stav betonových, ale také ocelových mostů a představili postup řešení následujících oprav, nové výstavby i vad mostní konstrukce.

Ve druhém bloku přednášek interpreti zúčastněným vyložili stávající situaci nutné rekonstrukce Negrelliho viaduktu v Praze, který je v provozu více než 160 let, a to bez jakýchkoliv zásadních rekonstrukcí. Důvodem té současné je téměř havarijní stav mostní konstrukce, nevyhovující stav železničního svršku a zastaralost trakčního vedení včetně sdělovacího, zabezpečovacího a silnoproudého zařízení. Protože je most kulturní památkou, jeho rekonstrukce by se dala přirovnat k restaurování. Práce, které potrvají do ledna 2020, tak budou probíhat pod přísným dohledem památkářů.

Potřeba oprav je stále aktuální

Jak předejít častým opravám silnic a mostů je zásadní otázka již při samotné výstavbě. Výběr typu zpracování projektů výstavby se dnes řídí převážně minimálními náklady. Náklady na údržby, vliv na okolí a životní prostředí má menší váhu a vliv na rozhodování.

Mostem se má zabývat jako celkem,“ doplnil doc. Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D.

Problém nastává u rozhodnutí velikosti investice do projektu – ať už se jedná o již zmíněné opravy nebo výstavby mostů a silnic. Mnohem důležitější je brát v potaz projekt jako celek, aby se předešlo případným nedostatkům a docházelo tak k opravám o několik desítek let dříve, než by tomu muselo ve skutečnosti být. Dopady v našem prostředí se například projevují následnými dopravními kolonami na dálnicích z důvodu práce na silnici. Letošní opravy nejmasivněji zasáhli opět dálnici D1, kde probíhá rekonstrukce vozovky i mostů.

Aktuálně zahajované modernizace dálničních mostů 2018-19, které diskuzní seminář zmínil:

 • Most Vysočina - D1
 • Most Hvězdonice - D1
 • Dálniční most přes Malši - D3
 • Most přes údolí Plavnice - D3
 • Most přes údolí Loučné - R35
 • Most přes železniční stanici Uhersko - R35
 • Estakáda přes inundační území Labe

Dalším zajímavým tématem bylo nahlédnutí do problematiky rozhodnutí o stržení Doubského mostu v Karlových Varech, jehož impulsem byla 2. 12. 2017 havárie Trojské lávky a 14. 8. 2018 havárie mostu v Janově. Co mají tyto mosty společného? Korozi předpínací výztuže, tedy oslabení průřezu výztuže, díky níž došlo k havárii. Aby nedošlo k další tragédii, musel být Doubský most stržen. O této problematice hovořil doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc.

Z důvodů těchto havárií rozhodl ministr dopravy Ing. Dan Ťok 30. 8. 2018 o provedení mimořádných prohlídek betonových předpjatých mostů uvedených do provozu v 60. až 80. letech.

Negrelliho viadukt v Praze

Účastníci byli seznámeni se současnou problematikou českých silnic a mostů, kde se každý zúčastněný snažil co nejvíce zapojit do následné diskuze, v níž byl nejvíce rozebírán Negrelliho viadukt. Tato stavba se nachází v Praze a spojuje Masarykovo nádraží přes ostrov Štvanice s městskou částí Praha – Bubny.

Negrelliho viadukt byl uveden do provozu roku 1851. Jedná se o historicky první pražský železniční most přes Vltavu a zároveň druhý vůbec nejstarší pražský most přes tuto řeku. Skládá se z 85 kleneb a v roce 1875 byl postaven tzv. spojovací viadukt s dalšími 26 klenbami. Dnes je samostatnými objekty obsahující 100 kleneb a 5 neklenbových mostních objektů.

O této problematice hovořili:

 • Lucie Pániková Vlčková, ACO Stavební prvky spol. s.r.o., - speciální odvodnění
 • Ondřej Göpfert, náměstek ředitele SSZ – investor
 • Tomáš Martinek, SUDOP PRAHA a.s. - projektant
 • Ing. Jiří Kolísko, Ph.D., Kloknerův ústav ČVUT – průzkumy
 • Kateřina Kreislová, Ph.D., Ing. Hana Geiplová, Ing. Lubomír Mindoš, Zdeněk Barták, SVUOM, s.r.o. - ocelové konstrukce

Druhý den pro upřesnění všech nesrovnalostí proběhla prohlídka viaduktu směrem od Štvanice k Masarykovou nádraží. Exkurzi vedla Ing. Linda Černá Vydrová, Ph.D., geotechnik stavby sdružení Negrelliho viaduktu, HOCHTIEF CZ a.s.

Diskuzní seminář poskytl širokému odbornému publiku bohatý prostor pro vyjádření se k tématům navazující na oblasti probírané v rámci dubnového 23. Mezinárodního sympozia Mosty 2018 a byl mimo jiné i vhodnou příležitostí pro zúčastněné k navázání dalších pracovních i osobních kontaktů. Těšíme se na další společné setkání.