10 cest ke ztrátě důvěry

Jednou z nejdůležitějších vlastností skutečně úspěšných lidí je schopnost inspirovat a udržovat v druhých důvěru. Mnoho jinak slušných lidí však podrývá důvěru následujícím chováním:

- Slibujete něco druhému a později změníte názor, aniž byste jej včas a přesně informovali. Můžete mít pro změnu svého názoru dobrý důvod, to ale nehraje roli, pokud se druhá strana cítí zrazená.

- Slibujete více, než můžete splnit. Mnoho začínajících hvězd selhalo, protože ostatní spoléhali na jejich sliby, které nebyly naplněny.

- Netelefonujete zpět. To je tichý způsob, jak někomu sdělit, že vás nezajímá. Jste-li zaneprázdněni, můžete nechat alespoň krátký vzkaz.

- Neodpovídáte na e-maily. Nové technologie nám dávají možnost rychleji ukázat nezájem.

- Zlehčujete svá slova chvály. Pamatujte si, že slova jsou vaše měna. Proč ji devalvovat?

- Přejímáte zásluhy za práci jiných. Opravdu si myslíte, že si toho nevšimnou?

- Nepřiznáváte chyby. Může to být vlivem odmítání odpovědnosti nebo reality.

- Neposkytujete přijatelnou zpětnou vazbu. Nelibost, kterou tím vzbudíte, může vydržet  roky.

- Jste pokrytečtí. Propast mezi vašimi slovy a jednáním lze zaznamenat v řádu nanosekund.

- Podvádíte. To je jasná cesta ke ztrátě důvěry.

-kk-
Zdroj: U.S. News & World Report - americký web věnovaný vzdělávání, zdraví, financím a kariéře
Zobrazit přehled článků ze zdroje U.S. News & World Report