Zaměstnanecké podvody: Jak obvykle vypadají?

Víte, co očekávat, pokud jde o ztráty způsobené interními podvody? Vnitřní kontroly sice mohou pomoci zmírnit riziko výskytu podvodů, na druhé straně však někdy tyto kontroly k odhalování a předcházení podvodům nestačí. Především tehdy, pokud dojde podvádějící zaměstnanci postupují ve shodě.

Ilustrační snímek

Pojištění proti případ zneužití důvěry? To se obvykle nevztahuje na škody způsobené tím, že přijdete o potenciální příjem, kterého by mohlo být dosaženo, kdyby ukradený majetek byl využit k podnikání. Pojištění tak hradí pouze přímou ztrátu – nedostanete tak např. peníze za to, že jste nedostávali úroky z ukradených peněz. Pojištění je zpravidla určeno pouze k pokrytí reálné hodnoty majetku společnosti.

Podle webu cfo.com patří mezi hlavní způsoby, jak se zaměstnanci dopouštějí podvodů, následující:

Zpronevěra hotovosti: Skimming

Skimming je o tom, že zaměstnanci, kteří vybírají platby v hotovosti, peníze ukradnou ještě před tím, než jsou platby zaúčtovány do systému – a to je velmi obtížné odhalit. Dojít k tomu může, když zaměstnanec prodává zákazníkům produkt nebo službu… ale platby nakonec jdou přímo do kapsy zaměstnance.

Jak to zjistit? Pokud vám klesá hrubá marže a evidujete úbytek zásob, možná u vás ke skimmingu dochází.

Zpronevěra hotovosti: Krádež

Ukraden může být i majetek, který už je zaznamenán v účetních záznamech. Typický příklad jsou peníze ukradené přímo z pokladny. Tyto krádeže bývají dobře odhalitelné auditem, za předpokladu že jsou zavedeny kvalitní vnitřní kontroly.

Podvodné vyplácení firemních peněz

Při fakturačním podvodu zaměstnanec vytváří podvodné faktury a nechává je proplatit, případně sám provádí osobní nákupy pomocí firemní kreditní karty.

Při podvodech se mzdami zaměstnanec zfalšuje mzdové doklady a vytváří tak fiktivní zaměstnance, kteří pro společnost nepracují, ale mzdy jim vypláceny jsou.

V případě podvodů s úhradou nákladů zaměstnanec manipuluje s doklady o platbách, aby získal z firemních peněz náhradu, která buď vůbec neměla být vyplacena, nebo vynaložené náklady nadhodnocuje. Zaměstnanec si také může nechávat proplácet pozměněné faktury.

-jk-

Zdroj: CFO.com - americký server pro finanční manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje CFO.com