Zákazník řídí dnešní marketing

Zákazníci dnes nutí marketing, aby se přizpůsoboval jejich požadavkům a potřebám.

Jak přimět potenciálního zákazníka, aby otevřel váš email?

S tím, jak se rychle mění životní styl, je jedním ze způsobů, jak zvýšit šance, dobré zacílení zprávy. Tím, že budete důvěryhodným zdrojem informací předejdete největšímu problému - váš mail nebude „vetřelcem“. Pokud budete poskytovat svým zákazníkům pravidelné reporty, zvyknou si na vás a zvýší se šance, že vaši poštu otevřou.

Jak prokázat, že „umíte“?

Monica Powersová, marketingová konzultantka, radí: „Prokažte to měřitelnými výsledky.“ Úspěšná firma využívá marketing jako součást obchodní strategie. To znamená opustit mentalitu reklamní agentury – pohled na marketingového manažera jen jako na osobu, která řídí reklamní kampaně a rozesílá materiály – a začít s prací v oblasti marketingu již od plánování a výroby.

Jak dát zákazníkům, co chtějí?

A.Barcelosová, marketingová manažerka ve firmě Business Link International, tvrdí, že technologie vede zákazníky k vyžadování přizpůsobených řešení. Díky pokročilé technologii má marketing více práce než kdykoliv předtím, protože zákazník ví, že mu technologie umožňuje dostat přesně to, co chce nebo potřebuje. Existuje víc možností, kde najít informace, více nástrojů pro sběr dat a způsobů, jak dosáhnout na cílovou skupinu. Problém je stmelit vše do hodnotné informace, která vyjadřuje pochopení potřeb a přání zákazníků.

Každá firma potřebuje najít tak trochu vlastní řešení a stávající technologie usnadňuje poučit se od firem, které již některé naše otázky vyřešily.

-av-
Zdroj: Marketing Profs - americký server z oblasti reklamy a marketingu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Marketing Profs