Vyjednáváte s veřejným sektorem o pobídkách pro vaši společnost?

Pobídky společnostem přinášejí značné snížení nákladů, ale ďábel se skrývá v detailech. Musíte hlavně dobře pochopit, jak je vlastně program pobídek strukturován.

Ilustrační snímek

Nezavazujte se k něčemu, o čem víte, že pravděpodobně bude nad vaše schopnosti – a pokud se k tomu zavázat musíte, pečlivě vyjednejte možné sankce a také co ještě bude v toleranci.

Odhady ohledně počtu nově vytvořených pracovních míst

I když máte skutečně prvotřídní finanční model, předpovědět budoucnost nelze úplně přesně. Pobídkové programy jsou často založeny na počtu nově vytvořených pracovních místech. Ta také musejí existovat určitou minimální dobu. Během vyjednávání byste proto měli být obzvláště opatrní při stanovování sankcí pro případné nedodržení těchto požadavků, varuje nás web cfo.com.

Nedosažené cíle mohou znamenat sankce a vracení poskytnutých prostředků. Proto byste měli své odhady vždy zakládat na konzervativních číslech, zejména pokud jde o přislíbený nárůst zaměstnanosti. Pokuste se vyjednat si nějaký prostor, abyste se v případě, že něco nevyjde podle plánů, mohli spolehnout na jistou toleranci.

Riziko negativní publicity berte vážně

Jednání o pobídkách může být složité a náročné. Společnost i úředníci nebo jiní zástupci veřejného sektoru musí společně najít řešení, které společnosti poskytne co největší výhodu. Balíček zvýhodnění a pobídek se nakonec však stane veřejně známým.

Společnosti čerpající pobídky však jistě nechtějí být v médiích odsuzovány a jejich šéfové se nechtějí potýkat s negativní publicitou kvůli tomu, že pobídky se zdají být podezřele velkorysé. Obzvláště pokud se ukáže, že je po nějaké době nutné propustit některé zaměstnance, může se to celé společnosti využívající pobídek ošklivě vrátit. Opatrnosti proto není nikdy dost.

Měli byste proto být schopni komunikovat nejen o přínosech, jako jsou nově vytvořená pracovní místa a investice do rozvoje, ale také o tom, jak podpoříte místní komunitu a jak např. zaměstnancům z řad místních poskytnete další vzdělání nebo odborná školení.

-jk-

Zdroj: CFO.com - americký server pro finanční manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje CFO.com