Vyhrajte vstup na seminář BOZP, pracovnělékařské posudky a pracovněprávní návaznosti

Zveme vás na seminář pořádaný dne 25. dubna 2018 v Praze, který zprostředkuje první praktické zkušenosti s aplikací novelizovaného zákona č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách a vyhlášky č. 79/2013 Sb. o pracovnělékařských službách (PLS) v podání zástupců hlavních zúčastněných stran: zaměstnavatelů, poskytovatelů PLS, státního zdravotního dozoru a advokáta specializovaného na pracovní právo a odškodňování pracovních úrazů.

Seminář Verlag Dashofer

Zvláštní pozornost bude věnována souvislostem mezi závěrem lékařského posudku a důsledkům pro zaměstnavatele i zaměstnance jak na rovině pracovněprávní tak z hlediska přizpůsobení jeho pracovního zařazení v závislosti na nálezu závěru. 

Podrobnosti o akci a přihláška.

Seminář je určen pro

  • odborně způsobilé osoby v prevenci rizik a managementu BOZP, 
  • zástupce zaměstnavatelů,
  • zástupce orgánů státního dozoru a státní správy,
  • personalisty a mzdové účetní,
  • zaměstnance pojišťoven,
  • poskytovatele pracovnělékařských služeb,
  • právníky s profesním zaměřením na bezpečnost práce a odškodňování poškození zdraví z práce. 

Soutěž o volnou vstupenku

Ve spolupráci s pořadateli - společností Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. a portálem BOZPprofi - jsme pro vás připravili soutěž o vstupenku.

Soutěž probíhala do 12. 4. 2018. Pravidla soutěže.

Správná odpověď na otázku: "Od kdy je účinná poslední novelizace právních předpisů v oblasti pracovnělékařských služeb?" byla "poslední čtvrtletí 2017."

Vstupenku na seminář vyhrává paní Denisa V. ze společnosti Datart. Gratulujeme!

BOZPprofi.cz

V jednotlivých blocích semináře vystoupí

Robert Křepinský, Rada vlády pro BOZP: Přehled nejdůležitějších změn v zákonu o specifických zdravotních službách a vyhlášce o PLS, první ohlasy z praxe, nové sporné otázky   

JUDr. Martin Mikyska, advokát: Lékařské posudky právně významné pro pracovněprávní vztahy

MUDr. Ivan Kučera, Ph.D., ředitel Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje: Působnosti a pravomoci KHS jako orgánu ochrany veřejného zdraví na úseku pracovnělékařských služeb

MUDr. Dana Kuklová, CSc.: Praktické zkušenosti s poskytováním pracovnělékařských služeb zaměstnavatelům a vydáváním lékařských posudků