Velký marketing pro malý podnik

Každý byznys potřebuje marketing. Nekonzistentní přístup k marketingu úspěch nezajistí, a tak i malé podniky potřebují profesionální řešení, které bude konzistentní, cílené a dobře naplánované. Dokonce ho potřebují více než podniky velké, protože si nemohou dovolit chyby. Úspěšný marketing není událostí, ale procesem. Malé podniky by si proto měly položit otázky jako:

- V jakém byznysu se pohybujeme?
- Jaké jsou naše výhody?
- Jak uvádíme a rozdělujeme své produkty?

Důležité je také provést analýzu a segmentaci trhů, zvolit cílové trhy. Nutná je zároveň znalost konkurence a její průběžné sledování. Pak přichází na řadu vytváření plánu a konkrétních cílů, stanovení marketingového rozpočtu. Marketingové snahy podniku by měly kromě konzistentní formy odrážet i nadšení svých tvůrců. Konečnou fází je měření výsledků a případné provedení úprav.
Zdroj: bcentral - Portál společnosti Microsoft věnovaný malým podnikům
Zobrazit přehled článků ze zdroje bcentral