Úvod do řízení vztahů s partnery (PRM)

V současné době se společnosti všemožně snaží zajistit si dobré vztahy se zákazníky. K tomu využívají nejmodernějších technologií CRM (Customer Relationship Management). Skutečností však zůstává, že dnes si mohou svou pozici na trhu uchovat či vylepšit i pomocí nástrojů pro řízení vztahů se svými obchodními partnery – PRM (Partner Relationship Management). Zamyslíme-li se nad CRM, dojdeme nakonec k závěru, že se nejedná přímo o řízení „vztahů“ se zákazníky, nýbrž o řízení dat o jejich nákupech a požadavcích. U PRM se však již o řízení skutečných vztahů jedná.

PRM na podnicích vyžaduje, aby se naučily více než sbírat data o obchodních partnerech a podávat o tom zprávy. Je třeba naučit se s partnery komunikovat tak, aby bylo možné uspokojovat potřeby obou stran. Důležité je orientovat se přitom na budoucnost a neopájet se úspěchy z minulosti. Důležitost řízení vztahů s obchodními partnery vzrůstá. Představme si například ten obrovský byznys, který se v posledních letech vytvořil v oblasti call center. Američané v této souvislosti uzavřeli dohody s partnery v Indii či Africe, aby tak získali tisíce pracovních sil nutných ke splnění potřeb svých zákazníků. Chtějí-li však dnes efektivně řídit všechna takto vzniklá partnerství, budou potřebovat programy PRM. Více o implementaci programů pro řízení vztahů s partnery získáme například na adrese [http://www.partneringintelligence.com|www.partneringintelligence.com].

**Datum vydání:** V/2003
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher