Učte se z chyb

Všichni děláme obchodní chyby. Nejdůležitější však je dokázat se z nich poučit a vyvodit důsledky pro budoucnost. Autor popisuje své selhání před dvanácti lety, ze kterého si nese ponaučení do dnešních dní. Založil si malou firmu, která se zabývala zásilkovým prodejem a rozhodl se, že expanduje pomocí přímé poštovní reklamy.

Studoval odbornou literaturu a navštěvoval specializované kurzy, takže se domníval, že přesně ví, jak na to. Objednal si dvě hned po sobě následující reklamní kampaně u společnosti, která působila důvěryhodně, brzy se však ukázalo, že je stíhána za podvody a další trestné činy. Jelikož však investoval všechny své peníze, které již nezískal zpět, měl před sebou jen dluhy. Proto ostatním doporučuje:

- Vždy si pečlivě ověřte bezúhonnost těch, s nimiž uzavíráte obchody. Platí to zejména v případě, kdy jste s nimi odsud nespolupracovali.

- Nikdy neočekávejte, že slabé výsledky testovacích kampaní zdvojnásobí ve větších kampaních.

- Nikdy se příliš neodevzdávejte propagačním aktivitám. Je lepší růst pomaleji, než přijít o všechno.

- Obezřetně nahlížejte na velikost a kvalitu nabízených seznamů adres.

- Ujistěte se, že jste opatřili své produkty dostatečnou marží, abyste dokázali přežít, pokud by reakce na vaši kampaň byla špatná, zejména jde-li o přímý marketing.

-kk-

Zdroj: ezinearticles.com - Databáze odborných článků pro elektronické magazíny.
Zobrazit přehled článků ze zdroje ezinearticles.com