Takhle vypadá český vlastník podílových fondů

Typický český investor je konzervativní, zhodnocení peněz hledá v investičních fondech, které kombinují přijatelnou míru rizika a výnosu. Tento člověk patří ke střední a vyšší třídě a je mu mezi 30 až 50 lety. V řadě případů vykovává práci administrativního charakteru. Alespoň tak českého investora definuje výzkum agentury GfK.

Akciové podílové fondy drží 58 procent respondentů výzkumu. Dalších 35 procent uvedlo, že má podílové listy fondů peněžního trhu a 25 procent vlastní smíšené fondy. Nejvíce dotázaných investuje kvůli zajištění rodiny, následuje spoření na horší časy a zabezpečení na stáří.

Podle 53 procent dotázaných jsou fondy bezpečnější než samostatný nákup akcií. Pro 46 procent respondentů jsou fondy modernější vkladní knížkou.

Typický investor ukládá peníze u investičních společností ve chvíli, kdy má volné prostředky. Zhruba čtvrtina respondentů vyhledává investiční fondy, když nejsou spokojeni s mírou výnosnosti ostatních aktiv, případně je motivuje probíhající diskuze o důchodové reformě.

Tři čtvrtiny respondentů uvedly, že o investicích uvažují ve středně- až dlouhodobém horizontu.

-hp-
Zdroj: Peníze.cz - český server s informacemi z oblasti finančnictví, obchodování a investic
Zobrazit přehled článků ze zdroje Peníze.cz