Tajemství úspěchu obchodních marketingových aktivit

Obchodníci utrácejí značné prostředky za prodejní ukázkové akce. Většina z nich si ale zcela neuvědomuje, jakou hodnotu za své investice získává. Hodnotu zajistí kombinace pečlivého plánování a definice.

Základní zásady pro úspěšné aktivity tohoto druhu:

- Obchodní akce jsou hybridem mezi prodejními a marketingovými aktivitami

Kombinují prvky prodeje, vztahů, výzkumu, uvědomění si značky atp.

- Musí být integrovanou součástí marketingového mixu

Uvažujte o nich v širším kontextu. Pokud se na ně nahlíží jako na něco, co děláme každý rok, rychle se z nich místo investice stane jen nákladová položka.

- Definice

Dobrá obchodní akce je stejně dobrá jako publikum, které přitáhne a bude k ničemu, když se odehraje pro nevhodné osoby. Navrhněte aktivity tak, abyste přitáhli především potenciální kupce. Zkrátka je moudré mít jasno ohledně toho, koho tam chcete potkat.

- Zadejte si cíle

Buďte připraveni měřit výsledky takovéto akce. Mělo by to být samozřejmost, ale ve skutečnosti to málokdo sleduje s výmluvou, že výsledky těchto aktivit jsou obtížně měřitelné. Pravda je taková, že to není o nic obtížnější než měření jiných marketingových aktivit.

- Podpora akce

Akci je třeba předem propagovat.

- Kontaktujte potenciální klienty a dořešte rozjednané aktivity

To, jak se zachováte po promoční akci, je zásadní, co se týče návratnosti vašich investic. Při akci samotné se spíše soustřeďte na kvalitu, nikoliv kvantitu kontaktů.

- Je to o lidech

A to jak na straně klientů, tak na straně výběru, proškolení a motivace firemních pracovníků, kteří budou organizovat a účastnit se takovéto akce.

-av-
Zdroj: Marketing Profs - americký server z oblasti reklamy a marketingu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Marketing Profs