Šest typů marketingové organizace

Americká poradenská společnost Booz Allen Hamilton a Asociace národních inzerentů (ANA) společně provedly průzkum za účelem rozčlenění soudobých marketingových organizací a nalezení nejlepších způsobů jejich budoucího rozvoje. Identifikovaly šest rozdílných typů (profilů) těchto organizací. Každý z nich má své silné stránky a je vhodný pro určitý typ firem v určitých konkurenčních podmínkách.

- Šampión v růstu. Tato organizace se v rámci firmy těší vážnosti za svou schopnost přinášet zisky. Je považována za stejně důležitou jako ostatní hlavní oddělení, např. finance a prodej. Řídí priority firmy, inovace produktů a obchodní rozvoj.

- Vyšší poradce. Tato organizace funguje jako poradce nejvyššího vedení v otázkách marketingové strategie. Vede hlavní reklamní, propagační a PR kampaně. Na rozdíl od Šampióna v růstu však neřídí celofiremní strategii.

- Mistr značky. Je efektivním poskytovatelem marketingových služeb za účelem podpory klíčových značek. Slouží jako centrální manažer vztahů s agenturami a je považován za jednu z nejdůležitějších podpůrných organizací.

- Facilitátor růstu. Má potřebnou autoritu a dovednosti k rozvoji a vedení velkých, celofiremních marketingových snah a pomáhá se stanovováním celkových priorit firmy. Tato organizace pracuje v koordinaci s dalšími hlavními firemními funkcemi, jako je prodej nebo vývoj produktů.

- Poradce nejlepších řešení. Pracuje s jednotlivými firmami, aby identifikoval interní i externí nejlepší postupy a zakomponoval je do marketingových aktivit. Jeho cílem je pomoci firmě dosáhnout maximální efektivity a je odborníkem na všechny elementy marketingu.

- Poskytovatel služeb. Tato organizace dodává marketingové služby, jako je reklama, propagace a PR na žádost příslušné značky nebo produktového týmu. Je efektivní ve výkonu specifických úkolů a časově náročných požadavků.

Identifikace příslušného typu marketingové organizace je pro firmy důležitým prvním krokem. Pak je však třeba ještě pochopit, kam firma směřuje a zda ji v tom marketingový tým podporuje.

-kk-

Zdroj: Strategy+Business - americký magazín o strategiích v podnikání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Strategy+Business