Rozvíjení obchodní image malé firmy

Rančer označuje svůj dobytek razidlem, které znázorňuje informaci o farmě a rozlišuje zvířata od ostatních pro případ, že by se pomíchala. „Značkování“ v dnešním obchodním světě funguje obdobně. Vyplatí se věnovat mu pozornost, neboť funguje jako zesilovač důvěry mezi vámi a zákazníkem.

Tvarování image

Na začátek autor doporučuje zamyslet se nad osobností firmy. Když se zamyslíte nad tím, zda cigarety značky Marlboro chutnají lépe než jiné značky, asi se shodnete na tom, že mezi nimi nebude velký rozdíl. Hlavní důvod, proč jsou tyto firmy lídry na trhu je to, že pro své produkty vybudovaly chytlavý image.

Název

Název firmy určuje hned z počátku tón firemní značky. Názvy mohou být zcela nová slova, zkratky nebo kombinace jmen vlastníků firem. Nejlepší názvy sdělují výhody služeb nebo produktů, které firma nabízí (Budget Car Rental – naznačuje nízkou cenu).

Logo - symbol vaší firmy

Logo je symbol nebo značka, která má vizuálně odlišit a reprezentovat vaši firmu. Vyplatí se investovat do jeho vyvinutí a designu, neboť je to první vizuální element vašich produktů, se kterým se potenciální zákazník setká. Pokud je chcete dát například na faxové hlavičky, zkuste si je nafaxovat, pokud se objeví na billboardu, snažte se jej prohlídnout nejprve ve zvětšené podobě. Zkuste před zveřejněním získat názor z různých stran.

Slogan

V deseti nebo méně slovech dokáže definovat jádro vašeho produktu. Pro malou firmu může být nejefektivnější marketingovou zbraní. Je krátkým popisem důvodů, proč firma existuje, co je jejím cílem. Může zahrnovat prvky jako firemní odbornost, může být přímý nebo rafinovaný. Snažte se slogan propojit s vaším logem a umisťovat jej pod něj nebo vedle něj.

Fonty, styly, barvy a zvuky

Také definují vaši značku. Snažte se o jejich sjednocení a selekci jen několika, které budete využívat. Co se barev týče, je dobré znát to, s jakými emocemi jsou spojovány. Barvy v nás vyvolávají emoce a je důležité vybrat ty správné. Červená – stůj, vášeň; žlutá – nebezpečí, zbabělost; zelená – bezpečí; bílá – čistota, čestnost; černá – luxus, prestiž; modrá – klid, autorita; oranžová – síla, stimulace; hnědá – teplo, pohodlí.

Při výběru barev vždy zohledňujte, jaké barvy využívají vaši konkurenti.

Autor se svěřuje, jak nerad volá do firmy, kde mu při přepínaní hovoru hrají rap a nabádá k pozornému výběru zvuků, které budete chtít asociovat s vaší firmou nebo výrobky.

Direktiva pro vaši značku

S postupným růstem firmy zvažte vyvinutí manuálu pro své zaměstnance. Měl by obsahovat použití loga, fontů, direktiva pro použití v černobílé a barevné formě a umístění prvků.

-av-
Zdroj: Marketing Profs - americký server z oblasti reklamy a marketingu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Marketing Profs