Public realtions jako jedna z funkcí managementu

Public relations jsou činnosti sloužící k tvorbě vztahů s veřejností, ale i nutnost, bez které by firma neměla být schopna konkurenčního boje. Práce s veřejností jako jedna z částí managementu by měla být i součástí práce managera.

V současnosti pojem public relations považujeme za nadřazenou činnost ve vztahu k reklamě. Přestože public relations je jednou z funkcí managementu a reklama jednou z funkcí marketingu, mají řadu společných bodů: využívají stejných médií, neobejdou se bez tvořivého přístupu, k budoucímu zlepšování je třeba zpětné vazby.

Public relations se neobracejí pouze na potencionální zákazníky jako reklama, ale na širší část veřejnosti. Jejich zaměření je většinou dlouhodobé a dosažené výsledky jen těžko měřitelné. Na rozdíl od reklamy public relations soustřeďují pozornost na celou organizaci, působí dlouhodobě a podílí se na tvorbě image.

Osoba, která by měla být zodpovědná za sekci public relations, by v sobě v ideálním případě měla slučovat školeného managera s praxí a s důkladnou znalostí masmédií, dobrého psychologa, právníka a výtvarníka. Všechny uvedené body nejlépe zajistí PR agentura.

-hp-
Zdroj: Marketing journal - český server zastřešující témata z oblasti marketingu, public relations, reklamy a podpory prodeje, médií
Zobrazit přehled článků ze zdroje Marketing journal