Prodávají vás správně vaše barvy?

Podle průzkumů dokáže volba vhodných firemních barev posílit image, rozpoznání firemních produktů a hraje důležitou roli v rozhodování zákazníků při volbě produktů. Když je tedy barva dobrá, platí pak čím více tím lépe? V žádném případě.

Pokud například ve svém firemním logu použijete více barev, budete vysílat několik různých sdělení. Jen málo zákazníků si zapamatuje všechna a asociuje si tolik idejí s vaší značkou. Čím více barev užijete, tím více pozornost rozdrobíte a získáte méně odlišení od konkurentů.

Přemýšlejte o tom, jak barvy využívají úspěšné firmy. Zřídka najdete příklad, kdy se využívá více než dvě dominantní barvy. Výjimkou jsou firmy, jejichž produkty nebo služby staví na rozmanitosti nebo tiskařské firmy.

Zvolte proto paletu barev sestávající z maximálně dvou dominantních barev pro vaše logo a další produkty a doplňkové barvy a světlejší odstíny pro vaše webové stránky a další propagační materiály.

Než zvolíte svou paletu, položte si několik otázek:

- Jsou vámi zvolené barvy atraktivní pro vaše publikum? Zvažte věk, pohlaví, kulturu a jiné demografické proměnné.

- Je vaše primární barva osobitá? Liší se od konkurenčních firem ve vašem oboru?

- Jaký význam nebo sdělení vaše paleta vyjadřuje? Je v souladu s vaší značkou?

- Je vaše primární barva módní nebo nabízí dlouhověkost? Módní barvy fungují na mladší publikum, mohou ale hůře působit na zralejší generace.

- Jaký je váš on-line barevný ekvivalent? Po zvolení vašich barev bude dalším úkolem zajištění optimální reprodukce v různých médiích. Snažte se udržet kvalitu reprodukce barev a myslete na to, že konzistentnost je vitální pro získání trakce se zákazníky.

-av-
Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com