Proč některé reklamy nefungují?

Podle autorů článku je na trhu velké množství nevhodně pojaté reklamy. Podnikatelům stěžuje situaci vzor reklamních kampaní „vůdčích“ firem, které bývají někdy v jádru špatně koncipované. Jsou ponořené samy do sebe a přestože mohou být kreativní, pravděpodobně zvýší odbyt jen nepatrně.

Přepracujte, nebo vytvořte reklamy tak, aby motivovaly zákazníky ke koupi pomocí následujících pravidel:

- Dobrá reklama mění vztah zákazníka k marketovanému produktu. Má sílu kompletně změnit názor čtenáře, posluchače nebo diváka. Reklama má potenciál otevřít mysl novému typu produktu nebo služby odhalením čerstvých objevů nebo faktů. Některé reklamní kanály, například e-mail, umožní podat hlubší story a vytvořit silné a nové spojení se zákazníkem.

- Efektivní reklama řekne zákazníkům „proč“. Správná reklama okamžitě ujasní zákazníkovi, proč by se měl o marketingové poselství vůbec zajímat. Tento benefit může být hmotný nebo nehmotný. Například ušetření prostředků je hmotná výhoda, zatímco klidná mysl nehmotná, ale stejně požadovaná.

- Nejlepší reklamy hrají na pravdu. Vaše nabídka by měla představovat uvěřitelné řešení pro uspokojení dané potřeby.

- Úspěšná reklama pohne zákazníky k dalšímu kroku. Než navrhnete další reklamní akci, rozhodněte, jak chcete, aby vaši zákazníci na tuto kampaň reagovali.

Ve finále buďte připraveni vyhledávat a měřit reakce – nemůžete dělat efektivní kampaň, pokud nevíte, co v minulosti fungovalo a co ne.

-av-
Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com