Příprava na zavedení eura

Vstupem do Evropské unie se Česká republika zavázala, že po splnění stanovených podmínek přijme jako oficiální měnu euro. Přípravy na tento krok probíhají postupně. Česká národní banka zajišťuje řešení otázek měnové politiky, Ministerstvo financí ČR připravuje koordinaci institucionálního zajištění přijetí eura a další instituce na tomto procesu spolupracují.

20. února letošního roku zahájila činnost Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice, v jejímž čele stanul náměstek ministra financí Tomáš Prouza. „Proces zavádění eura se dotkne všech obyvatel, institucí a organizací. Je proto důležité, aby od počátku fungovala spolupráce a aby se přípravy účastnili všichni, kterých se týká," řekl Prouza.

Úkolem Národní koordinační skupiny je v tomto roce připravit komunikační strategii a Národní plán zavedení eura v ČR. „Naším prvním úkolem je příprava doporučení k variantám zavedení eura v Česku, z nichž jednu pak vybere a schválí vláda," uvedl Prouza.
Země EU, které plánují přijetí eura v nejbližších letech, volí variantu tzv. „velkého třesku“, kdy zavedení eura proběhne v jednom dni. Určitou dobu pak současně platí původní měna, která je postupně stahována z oběhu.
Gestorem celého procesu v ČR je ministerstvo financí a jeho hlavním partnerem je centrální banka. V národní koordinační skupině se na přípravách budou podílet také jiná ministerstva; další instituce a organizace budou zapojeny do příprav prostřednictvím pracovních skupin.

Zavádění eura v ČR:
- Trvání smluv, právní kontinuita. Žádná smlouva nesmí být jednostranně vypovězena nebo změněna z důvodu zavedení eura.
- Duální oběh (postupné stahování národní měny). Po určitou krátkou dobu bude možné platit korunou i eurem.
- Přepočítací koeficient, který schválí Rada Evropské unie a Evropská centrální banka přibližně půl roku před přijetím eura. Koeficient bude neměnný a závazný pro přepočty cen zboží a služeb.
- Ochrana spotřebitelů - Ministerstvo financí bude sledovat a postihovat případy nesprávného zaokrouhlování cen, neoprávněného zdražování a podobně.
- Předcházení inflačním tlakům a vnímané inflaci - zavedení eura nesmí vést k inflaci, a to ani subjektivně pociťované. Bude k tomu mimo jiné sloužit dlouhodobý monitoring cen a povinné označování cen v korunách i eurech po určité období.
- Minimalizace nákladů přechodu na euro - snaha o efektivní vynaložení prostředků nezbytných k přípravám na přijetí eura.
- Komunikace - dlouhodobá informační kampaň. Každý občan nebo organizace bude mít v předstihu k dispozici dostatek informací.

-ds-

Zdroj: Business Info - Integrovaný systém informací pro podnikání a export
Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Info