Při prezentacích přesvědčí hlas

Kolikrát jste již byli na prezentaci, kde jste museli vynaložit velké úsilí jen na to, abyste slyšeli řečníka? Po přibližně pěti minutách člověk většinou takové úsilí vzdá. I když téma může být zajímavé, takový řečník mluví prakticky zbytečně. Hlas řečníka musí mít autoritu, aby mohl někoho o něčem přesvědčit. Profesionální řečníci by proto měli pracovat na modulaci svého hlasu.

- Výška. Pokud máte monotónní hlas, posluchače budete uspávat. Je proto třeba pracovat s výškou hlasu podle důležitosti výrazů, které budete používat. Inspirujte se například komentátory sportovních utkání. Můžete také trénovat zpěv nebo studovat jazyky se složitou výslovností, jako je např. norština.

- Tempo. Rychlost mluvy také přispívá k udržení pozornosti publika. Obdivuhodný příklad nabízejí opět sportovní komentátoři. Když chcete zdůraznit nějaký bod, zpomalte a mluvte zřetelně. U méně důležitých věcí můžete mluvit rychleji.

- Intenzita. Síla hlasu pochopitelně vysílá publiku jasné signály. Pamatujte si ale, že lze i šeptat a být slyšet. Intenzita vašeho hlasu by měla být přímo úměrná velikosti a hlučnosti publika. Vyzkoušejte si mluvení nahlas před kolegy. Požádejte je, aby postáli v určité vzdálenosti a dali vám vědět, zda mluvíte příliš hlasitě nebo tiše.

- Pauzy. Čas od času udělejte ve své řeči pauzu. Děláte to sami pro sebe, abyste se mohli nadýchnout, ale i pro publikum, aby mohlo vstřebat nové informace. Nemyslete si, že když se na pár vteřin odmlčíte, publikum bude považovat vaši prezentaci za ukončenou. Pauzy dávají prostor k přemýšlení a vytvářejí efektivní prvek očekávání.

-kk-

Zdroj: Business Know-How - americký server věnovaný různým aspektům řízení malých podniků
Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Know-How