Pět kroků k úspěšnému strategickému partnerství

Pět kroků k úspěšnému strategickému partnerství

Schopnost vytvářet a udržovat strategická partnerství hraje v obchodním světě životně důležitou roli. Spojení s určitým partnerem dává firmám možnost získat nejlepší týmy. Mohou tak zvýšit svou konkurenceschopnost , být flexibilnější a lépe se prosadit na trhu. Článek popisuje pět konkrétních kroků k uzavření úspěšného strategického partnerství:

- Strategické rozhodnutí pro partnerství musí být záležitostí nejvyšší výkonné úrovně firmy, zároveň zabezpečené všemi úrovněmi zaměstnanců, zejména pak těmi, kteří přímo jednají se zákazníky.
- Chcete-li zhodnotit oprávněnost existence potenciálního partnerství, sdílejte obchodní strategie, seznamte se navzájem s klíčovými odpovědnostmi, cíli, technologiemi a trhy.
- Uvědomte si, že partnerství je formální obchodní dohoda, nikoli potřesení rukou u oběda.
- Ujasněte si, že v oblastech, ve kterých nebudete spolupracovat zůstáváte konkurenty.
- Proces vytváření partnerství nelze zanedbat. Oba partneři by měli investovat dostatečný čas a zdroje.

**Datum vydání:** X/2003
Zdroj: CRM Today - informace z oblasti péče o zákazníka, CRM
Zobrazit přehled článků ze zdroje CRM Today