Nové poznatky o předpovídání socioekonomického pokroku (2/2)

minulém článku jsme se dozvěděli, že úroveň chudoby funguje jako relevantní faktor pro předpověď budoucího blahobytu země daleko lépe než úroveň příjmové nerovnosti.

Během výzkumu obchodní školoy INSEAD s názvem Income Distribution and Economic Development: Insights From Machine Learning byly nástroje strojového učení naplněny velkým objemem dat o rozdělení příjmů z 93 rozvíjejících se i rozvinutých zemí (z roku 1988, zdrojem byla dotazníková šetření mezi domácnostmi).

Strojové učení tak pomohlo odhalit, který indikátor je nejspolehlivější při předpovídání toho, jak se bude dané zemi dařit o nějakých 15 let později. Nyní se podívejme na další zajímavé poznatky.

Do výzkumu byly zapracovány i historické souvislosti. Například v latinské Americe byly zavedeny velké plantáže, na kterých otroci pracovali kvůli výrobě cukru. V severní Americe to byla půda vhodná pro pěstování obilovin, která vedla k vytvoření méně nerovné společnosti se silnou střední třídou zemědělců. Proto mohl být poměr půdy věnované výrobě cukru a obilí použit jako vhodný (aspoň přibližný) ukazatel toho, jaká je v dané zemi nerovnost.

Příčiny – co nás strojové učení nenaučí

Odborníci na společenské vědy rádi hledají kauzální závěry, nejde jim jen o aplikaci strojového učení a získání poměrně spolehlivých předpovědí. Metody předpovědí nám totiž nakonec o skutečných příčinách našich zjištění mnoho neřeknou. A také je možné, že existuje nějaký jiný faktor, který ovlivňuje úroveň chudoby i potenciál rozvoje a blahobytu.

Proto byly do výzkumu zahrnuty i proměnné, které souvisejí s dlouhodobým růstem (jako je školství, demografické nebo geografické charakteristiky) A opět: procento populace žijící v chudobě bylo určující pro předpověď toho, jak dobře si země povede. Giniho koeficient se přitom ukázal jako nespolehlivý.

Výsledky nám říkají, že kdybychom snížili úroveň chudoby v Bolívii (aktuálně 50 %)  tak, aby byla stejná jako úroveň ve státu Uruguay (10 %), 20% rozdíl v úrovni dokončeného středoškolského vzdělání mezi oběma státy by zmizel. A bolivijský HDP na hlavu by vzrostl obdobně. V rozvinutých zemích je chudoba v absolutní formě relativně řídkým jevem – to znamená, že v nich by výsledný efekt nebyl tak znatelný.

-jk-

Zdroj: INSEAD Knowledge - znalostní portál mezinárodní MBA školy INSEAD
Zobrazit přehled článků ze zdroje INSEAD Knowledge

Články v sérii

Aktuální

Nové poznatky o předpovídání socioekonomického pokroku (1/2)

Aktuální

Nové poznatky o předpovídání socioekonomického pokroku (2/2)