Naše společnost je zelená, naši lidé jsou zelení,...

Některé podniky, organizace a dokonce lidé jsou tak sladění a stálí v užívání jedné barvy, že skoro tuto barvu v našich představách vlastní. Některé ji vlastní opravdu, jako například Tiffany má zaregistrovanou obchodní značku modré vajíčko. Barva je bezesporu důležitou součástí obchodní značky, pomáhá vašim klientům rozpoznat váš produkt a vaši společnost. Barva také může vyvolávat emoce a budovat vazby s lidmi okolo ní. Pomocí barvy můžete lépe odlišit vaši společnost od konkurentů, znovu vzkřísit starý produkt, zaangažovat a sjednotit své zaměstnance, ale i partnery a zákazníky.

Výběr barvy je důležitý a obtížný, barvy mají vlastní psychologii, která se ještě liší demograficky. Nejběžnější barvou například pro americká loga je modrá (IBM a jiné). Autor nabízí deset způsobů, jak získat z barvy co nejvíce. Barva je mocná, vyvolává emoce a musíte s ní nakládat chytře, tak aby:
1. podporovala vlastnosti značky
2. byla relevantní cílovému publiku
3. měla vždy stejný odstín a tón
4. byla viditelná všem členům společenstva značky, uvnitř i vně podniku
5. byla pochopitelná a vhodně využívaná všemi zaměstnanci
6. byla uváděna na všech vašich materiálech a prodejních nástrojích
7. byla odlišná od barvy vašich konkurentů
8. fungovala ve všech částech světa, ve kterých se chystáte obchodovat
9. byla aplikovatelná i na jiné věci, než jen na vaše logo
10. měla s sebou návod, jak ji mají používat partneři a pobočky.
-ba-
Zdroj: Marketing Profs - americký server z oblasti reklamy a marketingu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Marketing Profs