Motivační schéma jako marketingový nástroj

Zaměstnanecké výhody jsou velmi důležité pro získání i udržení kvalitních pracovních sil. Schéma zaměstnaneckých výhod je tedy důležitým marketingovým nástrojem, který může do firem přilákat talent a ještě jej v nich i udržet. Navíc má také výhody finanční, mezi které patří možnost daňových úlev či menší finanční výdaje, hodnotí-li se zaměstnanci jinými než finančními způsoby. Menší nevýhodou motivačního schématu jsou pouze okamžité náklady na jeho realizaci (např. aktuálně drahé technologie pro vývoj léčiv v případě zdravotního pojištění zaměstnanců).

V dnešní době lze zaměstnancům nabídnout širokou škálu efektivních a finančně nenáročných zaměstnaneckých výhod. Marketingově se nejvíce osvědčilo například penzijní připojištění, podíl na zisku firmy, akciové opce. Významnou roli však také hraje pohyblivá pracovní doba, péče o děti zaměstnanců, nemocenské platby nebo životní pojištění. Každý zaměstnavatel musí zvážit, jak se svým motivačním schématem zacházet tak, aby bylo skutečně funkčním marketingovým nástrojem. Má možnost individuální volby, může spolupracovat s odborníky. Hlavně však musí vědět, co jeho zaměstnance opravdu motivuje a přiláká i zaměstnance nové. Musí proto dát zaměstnancům možnost otevřeně se vyjádřit a být připraven motivační schéma neustále upravovat.
Zdroj: bcentral - Portál společnosti Microsoft věnovaný malým podnikům
Zobrazit přehled článků ze zdroje bcentral