Mezinárodní standardy finančního výkaznictví: Pravdivě, úplně a bez předsudků

V čem se liší Mezinárodní standardy finančního výkaznictví (IFRS) od Českých účetních standardů? Jak se aplikace těchto mezinárodních předpisů projevuje při vypočítávání základu daně u firem? Podle čeho se uznávají výnosy? A jaké změny přinese od příštího roku nový standard pro leasing? Na tyto a další otázky odpovídá auditor, účetní poradce a školitel 1. VOX Robert Mládek.

Robert Mládek, 1. VOX a.s.

Co jsou Mezinárodní standardy finančního výkaznictví, které se skrývají pod zkratkou (IFRS)?

Jak napovídá název, IFRS se věnují finančnímu výkaznictví. Nejsou to proto „účetní standardy“ jako například ČÚS (České účetní standardy). Jinak řečeno, z metodického hlediska se nezaměřují především (nebo jen) na účetní postupy. Podobně nedefinují účty ani účtové osnovy. Ani se nezabývají klasickou účetní problematikou jako například souvztažnost mezi účty.

Co IFRS naopak vyžadují, je, aby každá transakce byla popsána pravdivě, úplně a bez předsudků. Tedy, že špatné informace se prezentují stejně prominentně jako dobré. Tím se má zaručit, že uživatelé – především akcionáři a držitelé dluhopisů – budou přesně vědět, jak vedení společnosti hospodaří. Jinak řečeno, jak skutečně nakládá s těmi penězi, které investoři svěřili do jejich rukou.

Jedině tak budou mít investoři důvěru a budou ochotni investovat na kapitálovém trhu, místo aby své úspory svěřili bance. Alespoň to je plán Evropské komise, která by si hodně přála, aby také v Evropě byl aktivní a likvidní kapitálový trh, jako mají v USA.

V čem se liší firmy, které aplikují IFRS, od těch, které používají České účetní standardy (ČÚS)? Jak se projevuje aplikace těchto standardů v jejich účetnictví a výkaznictví?

Všechny firmy v České republice de facto používají české předpisy. Buď to dělají přímo, nebo své výsledky na ně převedou, aby byly schopny platit daně. V praxi se to dělá různě, ale obecně existují dva modely. Nejběžnější je nejprve vést ČÚS, a pak pomocí nějakého můstku vytvořit finanční zprávu podle IFRS. Druhý model funguje opačně, primárně se aplikuje IFRS, a pak se pomocí úprav sestaví ČÚS závěrka.

Osobně nepovažuji ani jeden z těchto modelů za optimální. IFRS a ČÚS jsou natolik odlišné, že je mnohem lepší je vést separátně. Tento postup však obvykle volí jen ty největší firmy, protože vyžaduje nejen robustní software, ale i odpovědné pracovníky, kteří perfektně zvládají obě úpravy, případně dva týmy pracovníků.

Které firmy působící v České republice musejí mít IFRS?

Podle nařízení EC 1606/2002 musejí všechny firmy obchodované na regulovaném trhu (burze) v EU publikovat konsolidovanou finanční zprávu podle IFRS. V České republice mohou IFRS také aplikovat firmy, jež jsou pouze součástí skupiny, která aplikuje IFRS, i když samy obchodované na trhu nejsou.

Jak se aplikace IFRS projevuje při vypočítávání základu daně u firem? Podle čeho se uznávají výnosy?

Podle zákona č. 586/1992 Sb., § 23 (2) a) se pro zjištění základu daně vychází z výsledku hospodaření (zisk nebo ztráta), a to vždy bez vlivu Mezinárodních účetních standardů. Takže se nijak neprojeví. IFRS samy říkají, že neslouží daňovým účelům, nýbrž jen a pouze tzv. poskytovatelům kapitálu.

Jinak řečeno, účetní, který aplikuje IFRS, není prodloužená ruka Finanční správy, která má za úkol zaručit, aby vedení nepodvádělo a aby firma poctivě platila své daně. Naopak, je to hlídací pes, který má zaručit, že vedení nepodvádí a investorům přesně řekne, jak nakládá s jejich prostředky a se ziskem/ztrátou, které tyto prostředky umožnily vytvořit. Výnosy se uznávají podle IFRS 15.

Jak obtížný a nákladný je „přechod” na IFRS u firem, které dosud používaly ČÚS?

Záleží, jak se to udělá. Je řada poradců, kteří nabízejí převod ČÚS na IFRS. Pokud se jedná o malou dceru zahraniční firmy, ceny se pohybují od cca 100 000 Kč do 500 000 Kč. Osobně tento postup nedoporučuji. Ale zavedení informačního systému, vytvoření metodiky a proškolení personálu může také stát až i do několika desítek miliónů.

Obecné pravidlo je: čím větší a složitější firma, a čím lepší burza, tím je to dražší. Třeba firma, která chce být kótována ve Frankfurtu, vyrábí v deseti zemích a prodává po celém světě, vedle výroby má i vlastní finanční devizy, jistě utratí víc než firma, která vyrábí jen v České republice a chce být kótována na pražské burze.

Od příštího roku začne platit nový standard pro leasing (IFRS 16). Co přinese za novinky?

Jednoduše zruší operativní leasing. Veškerý leasing bude finanční. Samozřejmě tím myslím finanční leasing podle IFRS (kde se účtuje majetek/závazek v plné hodnotě pronajatého předmětu a kde se musí aplikovat metoda efektivního úroku).

Jediné výjimky budou krátkodobé pronájmy (do roka) a drobné předměty (cena pořízení do 5 000 amerických dolarů). Na ty se IFRS 16 vztahovat nebude. V těchto případech se proto bude moci postupovat, jako by se jednalo o běžný nájem: žádný majetek/závazek, splátky přímo do nákladů (bez nutnosti vykázat efektivní úrok).