Marketing zvyšuje účast na obchodních výstavách

Studie AttendTrend (trend účasti), která byla provedena v listopadu 2007 prostřednictvím telefonních pohovorů se 450 severoamerickými organizátory obchodních akcí, odhalila, že mezi organizacemi, které zvýšily marketingové rozpočty na své akce, nahlásilo 64 % nárůst v počtu účastníků obchodních výstav.

Mezi těmi, kteří tyto rozpočty osekaly, uvedlo 58 % organizací pokles v počtu účastníků. Firmy, které své rozpočty neměnily, uváděly (62 %), že návštěvnost jejich akcí se také neměnila.

 

Přes přirozenou tendenci mírnit útraty v době nejisté ekonomiky tento průzkum ukazuje, že je to krok vedoucí s velkou pravděpodobností ke ztrátě. Lepší přístup by byl vyvíjet lépe klientské databáze a kreativnější marketingové materiály.

 

80 % respondentů přiznalo zvýšenou tendenci využívat e-mailový marketing, kde několikrát rozesílají zprávy potenciálním návštěvníkům.

-av-

Zdroj: Presentations - informace o technologiích a technikách efektivní komunikace
Zobrazit přehled článků ze zdroje Presentations