LRQA Forum 2015: Revidované normy ISO optikou firem s progresivními systémy managementu

Letošní ročník LRQA Fora 2015 je za námi. Nabídl nejen bližší pohled na nové oblasti, které jsou obsaženy v revidovaných standardech ISO 9001/ISO 14001, ale i jejich konkrétní užití v praxi firem. Letos v červenci byl totiž vydán finální návrh revizí obou standardů FDIS a právě nyní na podzim 2015 vrcholí dlouho očekávané vydání obou mezinárodních revidovaných standardů ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015.

Hlavní pilíře revidovaných norem

Úvodních prezentací se ujali Jindřich Znamenáček, Assessor Manager, a Jiří Bašta, Senior Lead Auditor, oba ze společnosti Lloyd's Register EMEA, která každoročně LRQA Forum pořádá. Jejich výstupy přehledně shrnuly a zhodnotily požadavky revizí norem v kontextu organizací i zainteresovaných stran a nabídly další kroky vyplývající z těchto změn pro organizace. Jindřich Znamenáček také nastínil rizika současného podnikatelského prostředí, která sama o sobě vybízejí k zahrnutí konceptu rizik do norem. Asi nejdiskutovanějším tématem v tomto směru je aktuálně podle Jindřicha Znamenáčka proměnlivost legislativy.

Hlavní změny, které se v celkové koncepci revidovaných standardů ISO 9001 a ISO 14001 diskutují, jsou zejména následující:

 • kontext organizace:

  • zainteresované strany a jejich požadavky a očekávání;

  • produkty a služby v kontextu jejich vnímání zainteresovanými stranami (životní cyklus);

 • znalost rizik strategie organizace i jednotlivých procesů;

 • leadership – zainteresování vrcholového managementu;

 • Dokumentovaná informace vs. Dokumentovaný postup, Záznamy;

 • méně preskriptivních požadavků na činnosti v organizaci;

 • dopad na koncepci auditování:

  • hodnocení schopnosti systému managementu naplňovat očekávání zainteresovaných stran.

„Mění se svět systémů managementu a role jakou tyto systémy hrají při řízení businessu organizací,“ jak k těmto změnám souhrnně poznamenává Jiří Bašta.

Program fóra následně nabídl unikátní vhled do progresivních systémů managementu organizací, které již koncepty revidované ISO 9001 uplatňují, a účastníci tudíž měli možnost seznámit se s jejich zkušenostmi v oblastech jako je leadership, zainteresované strany nebo řízení rizik či znalostí.

Hodnocení rizik je možné aplikovat i na strategické úrovni

Jak v úvodu nastínil Jiří Bašta, je důležité uvažovat nejen řízení rizik v jednotlivých činnostech, ale i mezi jednotlivými procesními interakcemi, což navíc může zabrat nějaký čas, než se toto myšlení založené na rizicích dostane do každodenní rutiny.

Risk management založený na regulačních požadavcích farmaceutického průmyslu a jeho aplikaci v budování strategie společnosti v praxi následně demonstrovala výkonná ředitelka společnosti Cayman Pharma, Petra Miketová. V rámci vlastních procesů firma využívá metodologii FMEA (Failure modes and effects analysis), jejímž cílem je identifikovat místa možného vzniku a dopadu následků nepříznivé události na celkový chod systému. Na několika vlastních příkladech doložila, že aplikace hodnocení rizik na strategické řízení firmy je možná a smysluplná, je-li kladen důraz na rozdělení potenciálních rizik dle funkčních celků společnosti a jejich konkretizaci.

Řízení rizik se pak věnoval také Svatoslav Valoušek z UniControls, firmy, která implementovala risk management do veškerých podnikových procesů společnosti, a v rámci konference představil její zástupce aplikaci managementu rizik na rozvoj dodavatelských vztahů, které organizaci přineslo značné úspory času, peněz i zvýšení kvality a v neposlední řadě i sjednocení systémů.

Zainteresování leadershipu jako příležitost pro firmy

Odpolední blok následně zahájil výstup Jana Millera, vedoucího auditora LRQA, který diskutoval další ze změn, leadership v kontextu revidovaných norem systémů managementu. Zajímavá diskuze proběhla nad tématem centralistického versus týmově orientovaného stylu vůdcovství, k němuž Jan Miller uvedl, že „kolektiv lidí je schopen řídit riziko lépe, než manažer, který rozhoduje sám,“ avšak zároveň vybídl k tomu, abychom požadavek týkající se zainteresování vrcholového managementu brali jako příležitost uspět v měnícím se světě.

K tématu leadershipu a stále paralelně i k managementu rizik se vyslovili také zástupci společnosti Pacific Direct, Blanka Dadáková a Josef Tesařík. Uceleně demonstrovali propojení vlastní politiky a strategie organizace se systémy managementu a na vlastním příkladu z praxe, mikrobiologické kontaminace kosmetických produktů, doložili, že je potřeba počítat jak s interními riziky, tak i s těmi, které do firmy vstupují zvenčí, například s dodavatelem.

Tato témata jsou jen dílčími příklady koncepcí systémů managementu, s nimiž měli účastníci konference možnost se zprostředkovaně seznámit a inspirovat. V průběhu dne tak dále vystoupili například i Josef Buvalič ze společnosti LB Minerals, který nabídl firemní analýzu zainteresovaných stran, anebo Ludmila Feřtová, z RWE Česká republika, jejímž tématem bylo představení způsobů využití nových principů novelizace ISO 9001:2015 při certifikaci dle ISO 9001:2008.

Programu konference, která se odehrála dne 10. září v kongresovém Hotelu Clarion Praha, se zúčastnilo tentokrát okolo rekordních 150 hostů a atmosféra celé akce se nesla v přátelském duchu podpořeném výměnou zkušeností i kontaktů mezi profesionály v oboru. Děkujeme všem hostům za účast a těšíme se na setkání při dalším ročníku LRQA Forum 2016!

Články v sérii

Aktuální

Revize standardů systémů managementu vrcholí. Vyhrajte vstup na LRQA Forum 2015

Aktuální

LRQA Forum 2015: Revidované normy ISO optikou firem s progresivními systémy managementu