Každý by měl chápat základní principy podnikových financí

Když se mluví o vytváření hodnot, měli bychom se zaměřit na to, co má na tento koncept přímý dopad. Manažeři by si proto měli být více vědomi primárního principu, jak se hodnota tvoří. Nenechte se zmást sekundárními, často nespolehlivými zprávami a ukazateli (což mohou být např. čtvrtletní prodejní výsledky nebo krátkodobý přehled příjmů).

Ilustrační snímek

Proč jsou základy tak zásadní

Manažeři financí se zaměřují na cenu akcií, protože se starají o tržní hodnotu společnosti. Je zřejmé, že pro úspěch společnosti nestačí mít spokojené stakeholdery. Tak například dceřiná společnost General Motors, společnost Saturn, byla trvale úspěšná co do spokojenosti zákazníků. Zaměstnanci navíc měli skvělé pracovní podmínky a byli spokojeni. Pro General Motors však celý tento podnik byl příliš nákladný, což vedlo k zániku. Klíčové je vždy zdravé finanční řízení, tvrdí článek na webu obchodní školy INSEAD.

Základy podnikových financí

Obtížnější bývá výpočet kapitálových nákladů. Jsou tu na jedné straně vypůjčené peníze a na druhé straně vlastní kapitál (což jsou peníze investované majiteli společnosti). Náklady na dluh jsou jasné, ty jsou dány úrokovou sazbou úvěru. Náklady na vlastní kapitál jsou však už méně jasné. Nákladem je potřeba buď vyplatit dividendy nebo zvýšit cenu akcií. To je to, co akcionáři požadují jako odměnu za svou investici. Výpočet je založen na riziku. S tím, jak se mění podmínky pro byznys uvnitř i vně společnosti, dochází ke změnám rizikové expozice a tak se i mění očekávání a náklady na vlastní kapitál. V důsledku toho musejí být náklady na vlastní kapitál pravidelně revidovány.

Potřebujete mít zavedený systém, který by udržoval přehled o tom, jak se vyvíjejí náklady na kapitál. Z hlediska tvorby hodnoty je struktura financování stejně důležitá jako neúnavná snaha o snižování provozních nákladů.

Znalost podnikových financí je nezbytná pro optimální finanční rozhodování. V konečném důsledku jde o náklady na kapitál (na financování) a návratnost investic. Rozdíl těchto dvou veličin, to je právě hodnota, která byla vytvořena… nebo naopak ztracena.

 

-jk-

Zdroj: INSEAD Knowledge - znalostní portál mezinárodní MBA školy INSEAD
Zobrazit přehled článků ze zdroje INSEAD Knowledge