Jen je nechte, ať o vás mluví

Pokud má firma smysluplné, etické, účelné a inspirativní záměry, nemusí v jejich propagaci spoléhat jen na strojené techniky public relations. Ve svých řadách totiž skrývá celou řadu přirozených propagátorů, jako jsou zaměstnanci, prodejci, klienti, obchodní partneři a další. Tito lidé však nedokáží šířit dobrou pověst firmy, pokud k tomu nebudou mít patřičné prostředky.

Představte si například zaměstnance, který není plně seznámen s firemními vizemi, pouze dobře plní svou práci. Chybí mu motivace, aby se mohl stát jedním z nejpodstatnějších obhájců svého zaměstnavatele. Podobně je na tom i manažer, který se domnívá, že strategická činnost je pouze záležitostí manažerského týmu nebo zakladatel firmy, který stavoví svou vizi, ale již se podle ní nechová. Advokátem firmy nebude nakonec ani zákazník, který při styku s firmou zažívá zcela jiné zkušenosti, než ty, o nichž hovoří firemní vize.

Bez ohledu na spojení, které daná osoba s firmou udržuje existuje několik základních kroků, jejichž prostřednictvím se může stát jejím přirozeným propagátorem:
- Ujistěte se, že vaše firemní vize je jasná.
- Poskytněte jim potřebné nástroje, tj. příběhy, které mohou dále šířit.
- Zrušte komunikační bariéry vytvářené pracovním zařazením.
- Požádejte zaměstnance, aby své zkušenosti šířili.
- Odměňujte ty, kteří tak učiní.

-kk-

**Datum vydání:** VII/2004
Zdroj: Ivy Sea Online - portál americké poradenské společnosti Ivy Sea Inc.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Ivy Sea Online