Jak překonat syndrom nedostatku času

Všichni znají problémy s pozorností (ADD – Atention Deficit Disorder). Větším problémem v oblasti získávání reakce komunity je ale časový deficit (TDD – Time Deficit Disorder). Potenciální zákazníci a často i stálí zákazníci nemají čas číst poštu nebo e-maily. A i když už je přečtou, jsou přesvědčeni, že nemají čas tyto produkty nebo služby využívat. Výhledově se má tento trend ještě zesilovat.

Například americké děti jsou již od věku pěti let velmi vytížené stejně jako jejich rodiny. Firmy budou pokračovat v zefektivňování pracovních sil, což znamená jejich větší zátěž a méně času.

Jak se tedy vypořádat s TDD? Zde je několik doporučení:

- Pokuste se přesvědčit své publikum, že otevření vaší korespondence stojí za to.

- Vrstvěte informace, které podáváte tak, aby byly stručné, přehledné a úderné. Použijte například výstižné odrážky, pod kterými budou podrobnější informace pro ty, kteří mají více času a zájem si je přečíst.

- Usnadněte to těm, kteří potřebují impulz. Kombinujte pravidelné výzvy a různé způsoby propagace. Velký počet potenciálních zákazníků potřebuje pravidelný impuls.

- Ujistěte potenciální zákazníky, že reakce, kterou vyžadujete, je rychlá a snadná.

- Zaměřte se na výhodu produktu nebo služby, která ušetří zákazníkům čas.

- Vysvětlete, proč se vyplatí časově investovat do produktu nebo služby. Podobně jako když například prodáváte firemní software budete potřebovat sdělit, jak dlouho bude trvat novým uživatelům systém rozchodit a proč do něj mají investovat.

- Pro důležité marketingové segmenty plánujte různorodé aktivity. I velmi zaneprázdnění zákazníci si občas dokáží udělat trochu času. Pokud je dokážete dostat na své internetové stránky a přimět je k registraci, můžete rozvinout komunikaci ohledně toho, zda jsou připraveni na vaše informace.

- Zapojte své nejlepší zákazníky. Potenciální zákazníci si vždy najdou čas vyslechnout doporučení od přítele nebo příbuzného.

-av-
Zdroj: Marketing Profs - americký server z oblasti reklamy a marketingu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Marketing Profs