Jak na skřípající obchodní partnerství

Obchodní partnerství může být dobrým strategickým rozhodnutím, někdy se však neukáže jako nejlepší řešení, dochází ke konfliktům apod. Co pak dělat?

- Předcházejte problémům. Předem sepište partnerskou smlouvu, v níž si vyjasníte podmínky své spolupráce.

- Nenechte konflikt trvat dlouho. Snažte se jej řešit co nejdříve. Je to nejvhodnější řešení pro zdraví obou partnerů i jejich společného úspěchu.

- Souhlaste s diskusí. Řešení hledejte společně. Najděte si čas na vyjasnění postojů a očekávání obou stran.

- Uvědomte si, co je pro vás důležité. Zvažte, na čem trváte a co naopak není tak důležité.

- Najměte arbitra. V extrémních případech může být potřeba přizvat neutrální třetí stranu.

- Zrušte partnerství. Nenajdete-li společnou řeč a negativně se to podepíše na chodu firmy, je někdy nutné partnerství ukončit.

-kk-

Zdroj: Morebusiness.com - americký web pro malé podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Morebusiness.com