Heather běží o zákazníka

Mobilní služby by již měly výrazně pomáhat obchodníkům k tomu, co dělají nejlépe – prodeji – nikoli tomu, co nenávidí – zadávání dat. Obchodník pracuje v terénu se zákazníky a potřebuje rychlý přístup k informacím, které zákazníky zajímají. Bezdrátová mobilní zařízení jim mohou například poskytnout výhody v oblasti prodejních cyklů, nutnosti návratu do kanceláře, času na přípravu, administrativní úkoly apod.

Jako názornou ukázku využití mobilních zařízení v praxi si představme obchodnici jménem Heather, která pracuje pro firmu zabývající se IT a právě se chystá navštívit zákazníka. Na schůzku se dříve připravila ve své kanceláři pomocí Internetu a řízené firemní sítě. Nyní se k původním datům může připojit pomocí svého PDA, který dále využívá pro efektivnější komunikaci s obdobnými zařízeními svých klientů. V budoucnosti by jí měla dále pomoci mobilní zařízení na pracovišti, která budou samostatně provádět nízkoúrovňové administrativní činnosti jako je aktualizace cen nebo kontrola seznamů úkolů.

Pokud jde o jednotlivá mobilní zařízení, v budoucnosti nedojde k žádným závažným změnám. Budou stále malých rozměrů, budou však zapojena do sítě kdykoli a kdekoli.

**Datum vydání:** VIII/2003
Zdroj: darwinmag.com - Magazín věnovaný informačním technologiím a managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje darwinmag.com