Eventy se vyplatí

Pojem „event“ označuje firemní událost, kterou může být party pro klienty, vánoční večírek, den otevřených dveří nebo sportovní den pro zaměstnance. Každý event má svůj cíl například v podobě podpory prodeje, zvýšení povědomí o firmě či posílení loajality zaměstnanců. Pokud jsou na event zváni klienti a obchodní partneři, firmy usilují především o navázání hlubšího než obchodního vztahu.

Snahou eventů je nabídnout účastníkům co nejpestřejší zážitek, který si uchovají v paměti v souvislosti s příslušnou firmou. Příprava eventu může trvat i několik měsíců a konečná finanční investice může dosahovat až milionů korun. Velké firmy proto zaměstnávají tzv. Event Managery, kteří tyto akce připravují a organizují. Jiné spolupracují s externími agenturami, které mají v tomto oboru zkušenosti a pro firmu pak bude investice menším rizikem.

Cíle eventů je třeba předem kvantifikovat, aby bylo možné zpětně provést vyhodnocení. Vynaložené finanční prostředky musejí firmám něco přinést, až už půjde o naplnění business case nebo zlepšení vztahů.

-kk-

Zdroj: Marketingové noviny - články a zajímavosti z oblasti obchodu a marketingu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Marketingové noviny