Davos: Priority světových lídrů pro rok 2017

Spolu s tím, jak se vyvíjí světová ekonomika, se mění i priority jejích lídrů. Zakladatel a prezident Světového ekonomického fóra Klaus Schwab například přirovnává skutečný leadership v dnešním složitém a nejistém světě ke schopnosti navigovat zároveň podle radarových systémů a kompasu.

 

Ilustrační snímek

Lídři musejí vnímat signály, které nepřetržitě přicházejí z neustále se měnícího prostředí, a musejí být ochotni dělat nutné změny. Nesmějí se však nikdy odchýlit od svého severu, kterým je silná vize postavená na autentických hodnotách,“ říká Klaus Schwab.

Právě leadership byl jedním ze stěžejních témat Světového ekonomického fóra 2017 ve švýcarském Davosu. Lídři světových vlád, byznysu a občanské společnosti na něm společně řešili otázky vnímavého a odpovědného leadershipu ve světle globální spolupráce, tržního kapitalismu, obnovení ekonomického růstu či tzv. 4. průmyslové revoluce.

Klaus Schwab shrnul nejdůležitější priority světového leadershipu pro rok 2017 takto:

1. Zvládnutí 4. průmyslové revoluce

Díky obrovskému pokroku v oblasti umělé inteligence, robotiky či nanotechnologií se mění celá existující průmyslová odvětví a vznikají zcela nová. Je třeba identifikovat a řešit globální problémy, které to s sebou přinese.

2. Dynamičtější mezinárodní spolupráce

Musí vzniknout efektivnější globální systém spolupráce veřejných a soukromých institucí, který bude řešit aktuální ekonomické, technologické, environmentální a sociální problémy. Dosavadní způsob mezinárodní spolupráce v tomto směru pochází z doby konce 2. světové války.

3. Obnovení globálního ekonomického růstu

Omezený ekonomický růst znamená omezenou životní úroveň. Pokračování stávající stagnace může mít za následek, že naše děti a vnuci na tom budou hůře než my. V roce 2017 se ve stínu technologického pokroku stane kritickou globální záležitostí sociální inkluze a nezaměstnanost mladých lidí.

4. Reforma tržního kapitalismu

Další výzvou letošního roku bude obnovit spojení mezi byznysem a společností. Je třeba začít vytvářet trvalé struktury pro dosažení rovnováhy mezi ekonomickými stimuly a společenským blahobytem.

5. Řešení krize v oblasti formování identity

Díky globalizaci je svět menší, ale složitější. Řada lidí ztratila důvěru v instituce i sebe navzájem a obává se budoucnosti.

Formování identity je, podobně jako politika, proces založený na emocích a má tendenci přehlížet dlouhodobé potřeby. Místo dlouhodobých vizí se tak objevuje nostalgické vzpomínání na lepší časy a návrat k národním kořenům.

Odpovědní lídři musejí vnímat strach a rozhořčení lidí jako legitimní problém, který je třeba řešit s dlouhodobou vizí lepšího světa sdíleného námi všemi.

-kk-

Zdroj: World Economic Forum - Světové ekonomické fórum
Zobrazit přehled článků ze zdroje World Economic Forum