Co ještě nevíte o financování v EU

Podnikatelský týdeník **Profit** pořádá šest konferencí, které jsou určené majitelům či zástupcům malých a středních podniků (MSP) z celé České republiky. Cílem konferencí je informovat o současných trendech a příležitostech při financování podnikatelských aktivit, zvyšování konkurenceschopnosti a odbytových možností na vnitřním trhu Evropské unie, jakož i o dalších formách podpory MSP. Zástupci organizací státní sféry Ministerstva průmyslu a obchodu, Czech Trade, České exportní banky a zástupci komerčního subjektu Československé obchodní banky budou prezentovat základní informace týkající se podpory malých a středních podniků nejen při exportu a jeho financování, ale například i různých způsobů pomoci při nákupu nových technologií, při realizaci energeticky úsporných investičních projektů či při rozjezdu "inovačních" projektů obecně.

Akce jsou koncipovány pro 80 - 100 účastníků. Proběhnou 13. 10. v Liberci, 14. 10. v Ústí nad Labem, 26. 10. v Brně, 27. 10. v Ostravě, 10. 11. v Plzni a 11. 11. v Českých Budějovicích. V prvním přednáškovém bloku se podnikatelé se dozví něco více o finanční a nefinanční podpoře exportu ve vztahu k EU i možnostech a o podmínkách získání finančního úvěru na tento druh aktivit a zároveň získají základní přehled o programech realizovaných prostřednictvím dotací ze strukturálních fondů EU. V druhém bloku přijde prezentace zástupce komerčního subjektu a vystoupení zástupce Krajské hospodářské komory a zástupce internetového portálu BusinessInfo.
-ba-
Zdroj: Business Info - Integrovaný systém informací pro podnikání a export
Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Info