Co je to ta loajalita?

Loajalita je diskutovaným tématem zejména v ekonomicky obtížných dobách. Podniky by se proto měly zamyslet a položit si otázku, zda si zasluhují loajalitu svých zákazníků, zaměstnanců, partnerů a podílníků. Odpověď by měly hledat právě z jejich perspektivy. Zásadní rozdíl je ale mezi tím, zda jsou tito lidé loajální nebo jen zvyklí a pohodlní nebo zkrátka nemají jinou možnost.

Aby mohl vztah se zákazníky být považován za loajální, musí najednou splňovat tři podmínky. Druhá strana musí být s první (podnikem) vysoce spokojená, musí vyjadřovat silné předsvědčení pro pokračování ve společných obchodech a aktivně vyprávět o podniku ostatními lidem. Loajální vztahy by ale měly být založeny zvláště na vzájemném emocionálním propojení. Důležitý je pocit, že vztah má nějakou hlubší hodnotu a není pouze sumou obchodních transakcí. Toto je několik obecných rysů loajality:

- Loajalita není jen strategie, ale fundamentální princip.
- Základními kameny loajality jsou důvěra a spolehlivost.
- Emocionálně k sobě lidi připoutáte, jestliže jim pomůžete nalézt hlubší smysl a účel v jejich vztahu s vámi.
- Nevěřte tomu, že lidi, zejména vaše zaměstnance, loajalita nezajímá.
- Zapřemýšlejte důkladně o tom, zda vaše jednání působí loajálně.
Zdroj: i-lead.com - International Leadership Associates
Zobrazit přehled článků ze zdroje i-lead.com