Co bude znamenat rok 2019 pro digitální transformace?

Bude to stále méně o automatizaci neefektivních funkcí back office a zastaralých obchodních procesů. Důraz bude oproti tomu kladen na technologické inovace, které dokážou otřást celými odvětvími.

Ilustrační snímek

Uvidíme více dvouvrstvých digitálních transformací, což znamená, že pro různé funkce budou zavedeny různé systémy. Zejména v případě divizí větších mateřských společností tak např. matka začne zavádět standardizovaný systém. Současně pak každá dceřiná společnost začne implementovat systémy pro vlastní zákazníky, které budou různé, protože budou více sladěny s charakteristickými potřebami té konkrétní firmy.

Zajistit připravenost na implementaci bude nezbytností

Uvidíme stále jasnější plány o tom, jak transformaci provést. Veškeré takové úsilí bude lépe zorganizováno. Už nebudou žádné náhlé skoky do neznáma. Firmy si uvědomují, že je mnohem lepší začít s transformací ve chvíli, kdy si půdu pro implementaci už dobře připravily. Dobré základy jsou nezbytné, protože pak se nové věci implementují daleko snáze.

Neúspěšné digitální transformace nezmizí

Míra selhání iniciativ zaměřených na digitální transformaci se pravděpodobně i nadále bude v celosvětovém měřítku zvyšovat. Prodejci a lidé implementující změny se stále ještě potýkají s nutností nějak uchopit komplexnost nových technologií, zejména těch cloudových. To jim nechává méně prostředků a prostoru pro řízení změn a zlepšování procesů, tvrdí článek na webu ww2.cfo.com.

Řízení organizačních změn je nadále životně důležitou částí transformace

Pro úspěch digitální transformace byla organizační změna vždy klíčovou. Technologický pokrok dělá jakoukoli transformaci velmi složitým procesem. Obvykle je nutné provést mnoho změn v podnikových procesech, organizační kultuře i v obchodním modelu. Bez řádné strategie a řízení změn lidé nejsou schopni všechny potřebné změny akceptovat a přijmout.

-jk-

Zdroj: CFO.com - americký server pro finanční manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje CFO.com