Cesta k produktivitě dodávkových řetězců

Zásadní problém současného přístupu k řízení dodávkových řetězců spočívá v příliš úzkém vymezení. U většiny firem spadají totiž nejdůležitější prvky tohoto řízení mimo dodavatelskou organizaci. Řídí je jiná oddělení, nebo nejsou řízeny vůbec. Viditelnost dodávkového řetězce je přitom jednou ze zásadních podmínek úspěchu. Manažeři dodávkových řetězců by také měli být odpovědní za výdělečnost a produktivitu svěřeného majetku, nikoli pouze kontrolovat náklady. Článek popisuje pět kroků k produktivitě dodávkového řetězce.

- Zavažte se odpovídat za produktivitu dodávkových řetězců, nikoli pouze jejich řízení.
- Analyzujte produktivitu vašich dodávkových řetězců.
- Ujměte se vedení koordinace s vašimi protějšky z prodeje a marketingu za účelem systematického zvyšování návratnosti investovaného kapitálu.
- Odlište svou firmu od konkurence s využitím všech možností dodávkových řetězců.
- Řiďte vnitřní i vnější změny.

Přechod od řízení k produktivitě dodávkových řetězců vyžaduje změnu perspektivy v následujícím smyslu:
- Rozšiřte svůj pohled od řízení dodávkových řetězců k řízení návratnosti investovaného kapitálu.
- Rozšiřte své plánování od dodávkových investic k celkovým aktivitám firmy.
- Rozšiřte svůj manažerský zájem z provozu vlastní firmy také na jednání zákazníků.

-kk-

**Datum vydání:** III/2005
Zdroj: HBS Working Knowledge - kolekce nejnovějších manažerských trendů z Harvard Business School
Zobrazit přehled článků ze zdroje HBS Working Knowledge