Bude svět bez vody?

Celá šestina světové populace nemá přístup k čisté pitné vodě. Problémy s vodou však nejsou jen v oblastech rozvojového světa. Pesticidy, které jsou zakázány v mnoha evropských zemích, se například v USA stále hojně používají a zamořují toky.

Jistý odborník například odhaduje, že zásoba kvalitní vody v Kalifornii vydrží jen asi na 20 let. Takové a jiné statistiky se také objevují v novém snímku „Flow“ (tok). Filmaři a jejich zdroje jsou toho názoru, že kombinace faktorů, včetně sucha a rostoucí poptávky, přispívají ke globální krizi, která hrozí dlouhodobému přežití lidstva.

 

Voda se stává komoditou a živí více než 400miliardový globální průmysl – třetí největší za elektřinou a ropou.

Proč přišla globální krize?

Poptávka po sladké vodě ve světě v příštích 30 letech zdaleka přesáhne dodávku. Lidé využili dostupnou čistou vodu a znehodnotili ji. Čisté sladké vody je ve světě stále méně a je třeba přehodnotit mýtus hojnosti: naše planeta má i v tomto ohledu svá omezení.

Přispívají klimatické změny k problému?

Určitě. Globální oteplování ohřívá masy vody, která se vypařuje rychleji, než by měla. Oteplování urychluje odtávání ledovců. Je tedy bez debat, že skleníkové plyny ovlivňují stav vody na planetě.

 

Film přivádí k zamyšlení, zda je voda komoditou jako ropa, nebo je běžným přírodním zdrojem?

 

To je zásadní otázka a dokud v tomto nebude jasno, budou zde konflikty.

Jak čelit krizi?

Pokud mají světoví lídři, mezinárodní finanční instituce a další vládní organizace opravdu zájem situaci vyřešit, měli by okamžitě zasáhnout na národní a mezinárodní úrovni. Neměli by umožnit korporacím zamořovat vodní zdroje a namísto investování miliard do technologií, které čistí znečištění, se zaměřit na prevenci znečišťování na prvním místě. Je třeba politické vůle a také snahy ze strany jednotlivců a komunit.  

 

-av-
Zdroj: CNN.com - portál americké zpravodajské televize CNN
Zobrazit přehled článků ze zdroje CNN.com