Blue Ocean Strategy - Úvod do hledání nekonkurenčních trhů

Vilém Patloka, SC&C Partner
  • Proč některé společnosti uspějí s uváděním nových produktů na trh a jiné selžou?

  • Lze vytvořit svůj vlastní tržní prostor, kde alespoň po nějakou dobu nebude konkurence?

  • Kladete si otázku, zda existuje ověřený postup, který by firmám pomohl tento cíl dosáhnout?

Věřím, že odpověď na tyto otázky dává Strategie modrého oceánu. Ta se soustředí na to, jak dosáhnout mimořádný úspěch u zákazníka, realizovat plánovaný zisk a zároveň minimalizovat rizika spojená se vznikem nového podnikatelského projektu nebo produktu. Na základě analýzy více než sto padesáti mimořádně úspěšných podnikatelských projektů vznikl metodický postup použitelný ve všech odvětvích.

Co je to modrý oceán?

Většina firem se nachází v tvrdém konkurenčním prostředí. Snaží se porazit konkurenty v cenové válce v rámci stávajících tržních segmentů. Často přidávají výrobku či službě další funkce a vlastnosti, jejichž hodnota je pro zákazníka diskutabilní. Firmě samotné nadbytečné vlastnosti komplikují poskytování služby nebo komplikují výrobu. Jinak řečeno zvyšují náklady od vývoje, až po distribuci a servis. To je typické pro rudý oceán.

Strategie modrého oceánu je založena na myšlence, že hranice trhu nejsou jednou pro vždy dané a také na snižování nákladů a současném zvyšování hodnoty pro zákazníka. V níže uvedené tabulce jsou uvedeny klíčové rozdíly mezi oběma přístupy.

Kde nalézt nové zákazníky?

Konkurenční boj v rámci stávajících tržních segmentů jen stěží může přinést mimořádný podnikatelský úspěch a mívá malý ziskový potenciál. Ponecháme stranou situaci, kdy má firma z různých důvodů monopolní postavení.

Kde tedy hledat? Strategie modrého oceánu zavádí pojem nezákazník. Nezákazníky můžeme rozdělit do tří okruhů.

  • První (budoucí nezákazníci) zatím produkt používají, ale v podstatě jen čekají na lepší příležitost, aby Vás mohli opustit.

  • Druhý (odmítající) reprezentují lidé, kteří o vašem produktu vědí, ale mají konkrétní důvody, které je odrazují a staví proti vašemu trhu.

  • Třetí (neprobádaní) o možnostech, které nabízí Váš obor resp. produkt dosud ani neuvažovali.

Ilustrativním příkladem vzniku modrého oceánu jsou nízkonákladové aerolinie Southwest Airlines v USA. Tato společnost se zaměřila na rozdíl od svých konkurentů na zákazníky, kteří cestovali automobilovou dopravou na kratší vzdálenosti mezi středně velkými městy. Této skupiny nezákazníků si ostatní letecké společnosti nevšímaly.

Graf 1.2 znázorňuje, jaké vlastnosti tradičního leteckého odvětví v Southwest Airlines eliminovali nebo potlačili tak, aby dokázali nabídnout cenu srovnatelnou při cestě autem nebo autobusem. Z křivky je vidět, že prakticky eliminovali jídlo na palubě, salónky na letištích a nabídku různých cestovních tříd a tím současně snížili náklady. Důraz kladli na rychlost, přátelské služby a časté odlety ze středně velkých měst. V Evropě je podobný příklad Ryanair, který vznesl z autobusů do vzduchu miliony cestujících například mezi východní Evropou a Velkou Británií.

Články v sérii

Aktuální

Blue Ocean Strategy - Úvod do hledání nekonkurenčních trhů

Aktuální

Blue Ocean Strategy - Jak na to? (část 1/2)

Aktuální

Blue Ocean Strategy - Jak na to? (část 2/2)

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace