Aby reklama nevyšla naprázdno

Také vás zaráží ten obrovský objem reklamy, který vidíte každý den ve svém okolí? Více zarážející je však stoupající trend neefektivní reklamy – reklamy, která se ztrácí v každodenní záplavě šumu a pohybu. Nabízí se tedy otázka, proč firmy stále tak mohutně investují do reklamy. Je to proto, že reklama prostě musí být? Nebo proto, že to dělá konkurence? Jde o formu očekávání nebo dělání dojmu na nejvyšší vedení? Nakonec, existuje určitý reklamní rozpočet, který je třeba vyčerpat… Jediná věc, která legitimizuje reklamu je ale propagace jasného účelu a cílů, jejichž smyslem je zvyšování firemních příjmů.

Jedna z nejčastějších chyb marketingových oddělení je slepé delegování odpovědnosti na reklamní agentury. Nejprve je třeba se ptát, jak může daná agentura prokázat skutečný zájem o nabízení vašich produktů zákazníkům. Měli byste počítat se dvěma pravdami:

- Reklamní agentury nejsou zvyklé vzdávat se obchodu, když se jim naskytne. Neměli byste proto očekávat, že budou někdy pochybovat o tom, že vám mohou zajistit návratnost investic.

- Jen málo agentur se někdy živilo prodejem jiných produktů nebo služeb než reklamních.

V posledních letech se reklamy využívá stále více jako nástroje pro budování značek. Reklamy určené k podpoře značky však ve skutečnosti neznamenají v přímém prodeji produktů nebo služeb téměř žádnou změnu. Smyslem reklamy je zvyšovat prodejnost a budování značky by mělo být až sekundárně vedlejším produktem efektivních reklamních kampaní. Efektivní reklama by měla zahrnovat následující prvky:

- Určete účel reklamy a nabídku.

- Vytvořte měřící mechanismy.

- Odpovězte si na otázku, jaké hodnoty nabízí vaše produkty spotřebitelům.

- Přesně zacilte své publikum i vhodná média.

-kk-

Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher