Zlepšete spolupráci týmů s novým konceptem od Remarkable

Na jaře letošního roku vykvetla nová firma, která se svým vznikem přináší nový koncept rozvojového programu pro firemní týmy. Od svých zakladatelů dostala jméno Remarkable. Jméno vyjadřující ambici, příslib, nadsázku, zkratku.

Remarkable

”Pro naše klienty chceme vytvářet řešení, kterým zatleskají. Máme dostatek zkušeností, takže víme jak na to, aby naše služby byly nevšední, zajímavé, pozoruhodné”, říká jeden ze dvou spolumajitelů, Jan Marek.

“Rozhodli jsme se do našich devatenáctiletých stabilních kariér ve vzdělávání a rozvoji jednotlivců a firemních týmů hodit výhybku. Zkrátka bylo na čase, abychom si připomněli, co, proč a jak chceme dělat”, říká druhý ze spolumajitelů, Josef Regner. “Jedním z motivů pro tento krok je rychlost a svoboda v rozhodování. Když si řekneme, že chceme jít hlavou proti zdi, řešeno s nadsázkou, tak to prostě s Honzou jednou probereme, a rozběhneme se”, doplňuje. 

Oba partneři Remarkable mají za sebou dlouhou řadu nadesignovaných a zrealizovaných projektů z oblastí rozvoje soft skills, firemní kultury, teambuildingu, zážitkových konferencí, ale i filantropických projektů. Remarkable samotná realizovala již několik úspěšných projektů, mimo jiné i akce pro téměř 300 osob.

“Nechceme dělat jen věci, které jsou pro nás v dobrém slova smyslu rutinou. Pohodlnost ničí charakter a je brzdou inovace, proto jsme připravili T-race, týmový závod neboli Mistrovství České republiky v týmové spolupráci”, dodává Honza Marek.

T-race

Porovnání v týmovém fungování je možné ve sportu, v tanci, ve zpěvu tedy v určité konkrétní specializaci. T-race přichází s možností porovnat schopnost pracovních týmů čelit výzvám z hlediska volby strategie, řízení času, aspektům VUCA světa, fyzické, ale hlavně mentální náročnosti.

“Kdykoliv jsme v minulosti dělali nějaký rozvojový program pro týmy z jedné společnosti, což je tradiční přístup, vždy jsme byli vystaveni u konkrétních aktivit dotazům typu: “a jak asi rychle to řeší jiné firmy?”, a my jsme velmi často odpovídali, že mnohem rychleji.

"Týmy se většinou bez přímého porovnání s možným významně lepším výsledkem spokojí samy se sebou, s tím, že úkol splnily a byly dle jejich soudu úspěšné. Teprve po vyžádané zpětné vazbě, že jejich výsledek vlastně není uspokojeníhodný, zapnou svůj výkon na vyšší úroveň a dosáhnou mnohdy násobně lepšího výsledku”, říká Josef Regner.

Přihlaste svůj tým na T-race, Mistrovství ČR v týmové spolupráci!

Termín: 6. - 8. 10. 2023 (pátek - neděle),

Místo konání: Statek Výštice (Chlumec 30, Jihočeský kraj),

Kompletní informace a přihláška k závodu: web T-race.

Kontakt na organizátory: Jan Marek (jan.marek@remark-able.cz, +420 777 764 144), Josef Regner (josef.regner@remark-able.cz, +420 608 059 299)

null

"S Pepou máme za sebou dva naprosto výjimečné týmové závody. Byly vícedenní, opravdu velmi náročné a ze společných zážitků a nabytých zkušeností čerpáme neustále. Tím lepším výsledkem bylo čtvrté místo. A bylo nesmírně zajímavé analyzovat, proč nám unikly stupně vítězů. Samozřejmě, že jsme zjistili, že kromě fyzických rezerv jsme tam měli celou řadu “manažerských” rezerv, ale i několik banálních chyb z oblasti strategie, plánování. Je to jedna z našich inspirací. Další takovou zkušeností je např. běžecký štafetový závod Vltava run, kterého jsem se několikrát zúčastnil. Inspirujeme se z každého takového týmového zápolení a vytahujeme si některé principy, které kombinujeme. V případě T-race se jedná o nultý ročník. Dá nám práci ho zrealizovat a bude to živá matérie, která se stále vyvíjí, ale neskutečně se na něj těšíme. Je otázkou, kolik bude odvážných firem, které vyšlou nějaký svůj tým ke srovnání s ostatními", shrnuje Jan Marek.

Závod chce mimo jiné poukázat na užitečnost sestavování diverzifikovaných týmů. Takové týmy jsou flexibilnější, inovativnější.

Remarkable

Jak bude T-race probíhat?

Závod začíná v pátek, 6. 10. 2023 večer. Hlavní část proběhne v sobotu 7. 10. 2023 od rána do setmění, kdy proběhne vyhlášení výsledků a noční afterparty. Setkání končí v neděli po snídani.

Není to však závod v obecně vnímaném slova smyslu. Primární není fyzično a sportovní výkon. Jde o schopnost týmu adaptovat se rychle na dané podmínky a dosáhnout celkově co nejlepšího výkonu v nastavených parametrech jeho měření.

Parametry budou celkem běžné: rychlost - kvalita - objem. Ale jednotlivé úkoly budou velmi, velmi pestré a nečekané.

Lze říci, že každý tým může absolvovat svou originální cestu závodem. Poskládá si ho z nabídnutých komponent dle svého uvážení, dle vlastního plánu. Jen několik společných povinností pro všechny, vše ostatní je na jednotlivých týmech a celkových okolnostech závodu. A pravidlech, která se v průběhu závodu mohou změnit, podobně, jako v reálném životě… Všichni účastníci mohou každopádně čekat “remarkable” zážitky a zkušenosti. 

“Součástí akce bude i velký prostor pro řízený i neřízený networking, samozřejmě okořeněný naším přístupem”, dodávají oba spolumajitelé společnosti Remarkable.

“Danou lokalitu, kde se Mistrovství ČR v týmové spolupráci bude odehrávat, jsme zvolili záměrně. Statek Výštice má pro nás příjemný genius loci a majitelé jsou naši dlouholetí přátelé, manželský pár, kteří mají k rozvoji lidí velmi blízký vztah, sami pracují s dětskými skupinami.”

“Moc bychom si přáli začít nultým ročníkem tradici mezifiremních setkání, jejichž hlavním tématem bude zlepšování týmového fungování”, zve na úvodní ročník akce Jan Marek.

"T-race je specialitou, kterou chceme organizovat pouze jednou ročně. Naše podnikání však stojí na akcích na míru pro naše zákazníky dle jejich potřeb. Rádi je pro vás připravíme kdykoliv”, říkají závěrem Jan Marek a Josef Regner, spolumajitelé společnosti Remarkable.